Známe cestu

Dopravní řešení 

 • dopravní řešení v územních plánech měst a obcí
 • místní komunikace v obcích včetně křižovatek a cyklistcké infrastruktury
 • zklidnění dopravy, parkování, pěší zóny, městský parter a mobiliář
 • bezpečnostní audity projektů a bezpečnostní inspekce komunikací
 • generely dopravy a plány udržitelné mobility
 • posudky a konzultace dopravních řešení
 • kapacitní výpočty a dopravní prognózy

Inženýrské sítě

 • koncepce řešení a koordinace technického vybavení měst a území
 • komplexní projekty technické infrastruktury
 • zásobování vodou, vodovody
 • odvodnění území včetně využití prvků hopodaření s dešťovými vodami, kanalizační systémy včetně atypických objektů (spadiště, spojené komory, oddělovací komory, atd.)
 • plynovody, regulační stanice
 • rozvody tepla, ostatní produktovody
 • silnoproud, slaboproud, kabelovody

Další projekty

 • komplexní řešení dopravní a technické infrastruktury v rámco reveloperských projektů
 • dopravní řešení hromadných garáží
 • regenerace sídlišť

Vybrané reference

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →