Známe cestu

Tunely a podzemní objekty

  • hloubené tunely
  • garáže a podchody

Mostní konstrukce

  • silniční mosty
  • lávky pro pěší a ekodukty
  • komplexní návrhy a výpočty statiky
  • posouzení zatížitelnosti konstrukcí

Inženýrské konstrukce

  • opěrné a zárubní zdi
  • protihlukové stěny
  • nádrže a zásobníky
  • železobetonové konstrukce všech typů včetně návrhu a posouzení

Vybrané reference

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →