Známe cestu

Členství

Společnost PUDIS má zavedeny a udržuje systémy managementu kvality, enviromentu a bezpečnosti práce dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2004 a ČSN OHSAS 18001:2008.

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

Výzkumný ústav pozemních staveb

VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI

Projektová činnost ve výstavbě, projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, inženýrská a konzultační činnost v investiční výstavbě, posuzování a monitorování životního prostředí, včetně měření hluku a akustických studií, geologické práce, včetně geotechnického monitoringu a passportizace a diagnostika staveb a výkon zeměměřičských činností, včetně geodetického monitoringu, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ

Podrobnější informace o předmětu činnosti získáte v Obchodním, případně v Živnostenském rejstříku.

ČLENSTVÍ V OBOROVÝCH ASOCIACÍCH A ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍCH

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →