Známe cestu

Vodní hospodářství

  • vodohospodářské řešení v územních a regulačních plánech
  • hospodaření s dešťovými vodami včetně návrhu využití dešťových vod
  • usazovací, retenční a havarijní nádrže podzemní, betonové i přírodní
  • studie a generely odvodnění území a zásobování vodou
  • domovní čistírny odpadních vod a malé čistírny odpadních vod

Krajinné inženýrství

  • vodní toky a nádrže včetně okrasných, rybníky, komplexní pozemkové úpravy
  • stavby pro nakládání s odpady
  • stavby pro úpravu krajiny a funkci lesa
  • ochrana před povodněmi
  • meliorace, polní a lesní cesty

Vybrané reference

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →