Známe cestu

Geologické průzkumy

 • průzkumy pro všechny druhy staveb
 • průzkumy pro všechny etapy projektové přípravy a realizace stavby

Geotechnické posudky

 • zkoušky mechaniky zemin a hornin
 • presiometrické zkoušky ve vrtech na povrchu i v podzemí
 • těžká dynamická penetrace
 • zatěžovací zkoušky podloží a horninového prostředí

Polní a laboratorní zkoušky

 • odborné geotechnické posudky
 • místní geotechnické charakteristiky zemin a horninového masivu
 • geotechnické výpočty (sedání, stabilita, gabiony, zakládání)
 • autorské dozory při průzkumech a realizaci staveb

Korozní průzkumy

 • geoelektrické korozní měření
 • chemická agresivita pevného a kapalného prostředí
 • korozní agresivita atmosféry

Geologický archiv

 • přes 100 000 dokumentačních bodů z oblasti pražské aglomerace
 • komentované inženýrskogeologické mapy 1:5000, 1:2000

Vybrané reference

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →