Známe cestu

Geodézie

  • Zaměření a tvorba digitálního modelu terénu
  • Vyšetření a zákres inženýrských sítí
  • Práce s katastrem nemovitostí
  • Tvorba záborového elaborátu stavby
  • Tvorba geometrických oddělovacích plánů
  • Vytýčení vlastnických hranic v terénu
  • Geodetická kontrolní měření při výstavbě
  • Poradenská činnost v oboru geodézie

Vybrané reference

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →