Známe cestu

Politika řízení

Politika integrovaného systému řízení dle: ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016

Chceme připravovat skvělé dopravní a inženýrské stavby, které zlepšují každodenní život veřejnosti a jsou šetrné k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranou zdraví při práci.

Zavazujeme se:

 • uvádět v soulad a následně naplňovat požadavky a potřeby všech zainteresovaných stran
 • být odpovědni za zajišťování prevence pracovních úrazů a bezpečných a zdravých pracovišť
 • dodržovat platné zákony, vyhlášky, nařízení vlády a další předpisy a požadavky související s ochranou životního prostředí a bezpečností a ochranou zdraví při práci
 • zákazníkům dodávat perfektní výstupy a služby v souladu s nejlepšími známými trendy, profesionální prací a řízením činností dosahovat minimum reklamací, chránit životní prostředí a předcházet jeho znečišťování
 • trvale zlepšovat nejen své procesy a odborné know-how, ale i lidské, pracovní a technické zázemí - bezpečnostní profil a environmentální profil. Zodpovědným přístupem všech zaměstnanců dosahovat trvale vysoký stupeň kvality a důvěrnosti všech poskytovaných služeb
 • vyhledávat možnosti zlepšování kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a zvyšování bezpečnosti v rámci pracovišť
 • své závazky plnit v účinné spolupráci se všemi pracovníky, podporovat jejich iniciativu a plné zapojení
 • klást důraz na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti zpracovávaných informací a poskytovaných služeb
 • motivovat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí, odborné znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací
 • ztotožňovat se plně s principy účinného zavádění a neustálého zvyšování efektivnosti systému řízení a zlepšování všech procesů ovlivňujících kvalitu práce, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci pomocí nastavených cílů
 • vytvářet potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochrany životního prostředí

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →