Známe cestu

Ochrana oznamovatele

PUDIS a.s. je povinným subjektem ve smyslu § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

S cílem naplnění požadavků zákona byla jako tzv. příslušná osoba určena paní Mgr. Eva Ďurči, právnička společnosti a členka představenstva, email: eva.durci@pudis.cz, tel.: +420 731 670 569, č. dveří 905, 9. patro.

PUDIS a.s. přijímá podněty a oznámení také prostřednictvím internetové platformy projektu „Nenech to být“, prostřednictvím které je možné anonymně zasílat upozornění týkající se všech činností společnosti. Může se jednat například o upozornění na neetické či protiprávní jednání nebo o podnět ke zlepšení činnosti společnosti rozličného charakteru.

O přijetí upozornění, o způsobu jeho řešení a rovněž o přijetí vhodných nápravných opatření, bude oznamovatel informován v zákonných lhůtách.

Podněty mohou být zasílány prostřednictvím tohoto odkazu:

www.nntb.cz/c/nqd5ozjc

nebo prostřednictvím mobilní aplikace s názvem „NNTB – schránka důvěry“ dostupnou na Google Play a App Store.

Přístupový kód pro odeslání podnětu je: PUDIS2023

Oznámení dle Zákona je možné učinit i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti České republiky zde:

https://oznamovatel.justice.cz/

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →