Známe cestu

12. 1. 2023

Stavba přeložky silnice I/12 mezi pražskými Běchovicemi a Úvaly je neoddělitelně spjata se stavbou Pražského okruhu, dálnice D0.

V létě 2022 bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí, které bez odvolání nabylo následně právní moci. Díky tomuto poměrně ojedinělému průběhu tak může společnost PUDIS v roce 2023 pokračovat v přípravě této investice. V prvním kvartálu letošního roku dojde k zahájení majetkoprávní činnosti, tedy k výkupům pozemků a předpokládá se také souběžné a téměř celoroční projektování stavby ve stupni PDPS, tedy pro výběr zhotovitele stavby.

Harmonogram přípravy stavby je téměř totožný s průběhem přípravy sousední stavby Pražského okruhu, stavby D0 511, tedy chybějící části Pražského okruhu mezi Dálnicí D1 a Běchovicemi. Vše proto nasvědčuje tomu, že jak stavba přeložky silnice I/12, tak stavba zmíněné části Pražského okruhu, budou stavebně zahájeny i zprovozněny zcela současně, a to ideálně v roce 2027.

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →