Známe cestu

8. 1. 2021

V prosinci 2020 dokončila Laboratoř mechaniky zemin a hornin při PUDIS a.s. akreditační řízení u Českého institutu pro akreditaci o.p.s., a bylo jí uděleno Osvědčení o akreditaci č. 768/2020 pro zkoušky v oblasti mechaniky zemin a hornin. Kontaktní osobou je vedoucí laboratoře Mgr. Petr Vorlíček (734648779 / lmzh@pudis.cz).

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →