Známe cestu

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DATUM REALIZACE

2018-2022, Vydání pravomocného ÚR 20. 8. 2022

MÍSTO

Hlavní město Praha a Středočeský kraj – okres Praha východ a okres Kolín.

ÚČEL PROJEKTU

Stavba přeložky silnice I/12 mezi pražskými Běchovicemi a Úvaly je neoddělitelně spjata se stavbou Pražského okruhu, dálnice D0. Přeložka vyvádí tranzitní dopravu z intravilánu městských částí na východě Prahy a napojuje ji na skelet městských komunikací,

  object(Wind\Models\EntryModel)#357 (9) {
 ["strictAttributes":protected]=>
 bool(false)
 ["fieldsByHandle":"Wind\Models\BaseElementModel":private]=>
 array(2) {
  ["url"]=>
  NULL
  ["mainPhoto"]=>
  object(Wind\Models\FieldModel)#250 (7) {
   ["fieldType":"Wind\Models\FieldModel":private]=>
   NULL
   ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(9) {
    ["required"]=>
    bool(false)
    ["translatable"]=>
    int(0)
    ["id"]=>
    int(5)
    ["name"]=>
    string(10) "Main Photo"
    ["handle"]=>
    string(9) "mainPhoto"
    ["context"]=>
    string(6) "global"
    ["instructions"]=>
    string(0) ""
    ["type"]=>
    string(6) "Assets"
    ["settings"]=>
    string(0) ""
   }
   ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(9) {
    ["id"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(11)
     ["min"]=>
     int(-2147483648)
     ["max"]=>
     int(2147483647)
     ["decimals"]=>
     int(0)
     ["type"]=>
     string(6) "number"
     ["unsigned"]=>
     bool(false)
     ["length"]=>
     int(10)
     ["column"]=>
     string(3) "int"
    }
    ["type"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["settings"]=>
    array(3) {
     ["model"]=>
     NULL
     ["column"]=>
     string(4) "text"
     ["type"]=>
     string(5) "mixed"
    }
    ["name"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["handle"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["context"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["instructions"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["required"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(1)
     ["default"]=>
     bool(false)
     ["required"]=>
     bool(true)
     ["column"]=>
     string(7) "tinyint"
     ["unsigned"]=>
     bool(true)
     ["type"]=>
     string(4) "bool"
     ["min"]=>
     int(0)
     ["max"]=>
     int(255)
    }
    ["translatable"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(1)
     ["default"]=>
     bool(false)
     ["required"]=>
     bool(true)
     ["column"]=>
     string(7) "tinyint"
     ["unsigned"]=>
     bool(true)
     ["type"]=>
     string(4) "bool"
     ["min"]=>
     int(0)
     ["max"]=>
     int(255)
    }
   }
   ["classSuffix":protected]=>
   string(5) "Model"
   ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   NULL
   ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(0) {
   }
   ["strictAttributes":protected]=>
   bool(true)
  }
 }
 ["elementType":protected]=>
 NULL
 ["attributeDataTypes":protected]=>
 array(2) {
  ["RichText"]=>
  string(4) "text"
  ["PlainText"]=>
  string(7) "varchar"
 }
 ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(26) {
  ["enabled"]=>
  int(1)
  ["locale"]=>
  string(2) "cs"
  ["id"]=>
  int(3486)
  ["type"]=>
  string(5) "Entry"
  ["created_at"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#359 (3) {
   ["date"]=>
   string(26) "2021-08-27 11:43:45.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["updated_at"]=>
  NULL
  ["slug"]=>
  NULL
  ["uri"]=>
  string(30) "reference-i-12-bechovice-uvaly"
  ["section_id"]=>
  int(142)
  ["type_id"]=>
  int(141)
  ["author_id"]=>
  int(1)
  ["post_date"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#360 (3) {
   ["date"]=>
   string(27) "-0001-11-30 00:00:00.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["expiry_date"]=>
  NULL
  ["title"]=>
  string(40) "I/12 Běchovice - Úvaly DÚR, IČ (ÚR)"
  ["feature"]=>
  string(1) "0"
  ["datre"]=>
  string(49) "2018-2022, Vydání pravomocného ÚR 20. 8. 2022"
  ["ucel"]=>
  string(282) "Stavba přeložky silnice I/12 mezi pražskými Běchovicemi a Úvaly je neoddělitelně spjata se stavbou Pražského okruhu, dálnice D0. Přeložka vyvádí tranzitní dopravu z intravilánu městských částí na východě Prahy a napojuje ji na skelet městských komunikací,"
  ["misto"]=>
  string(82) "Hlavní město Praha a Středočeský kraj – okres Praha východ a okres Kolín."
  ["content"]=>
  string(2534) "<h3><span style="font-size: 18px;">Popis stavby</span></h3>
<p>Stavba I/12 prostřednictvím svých šesti mimoúrovňových křižovatek pohodlně a bohatě obsluhuje rychle rostoucí sídla v okolí, a celou lokalitu tak zásadním způsobem zatraktivňuje pro příměstský život. Zajímavostí je, že u Úval jsou předpokládány intenzity cca poloviční až třetinové než u napojení na Pražský okruh, tedy má významný nasávací efekt. To jen dokazuje velký dopravní význam této silniční komunikace pro své okolí.</p>
<p>Jedná se o 12,64 km dlouhou směrově rozdělenou čtyřpruhovou novostavbu silnice I. třídy kategorie S24,5/110. Celý úsek obsahuje šest mimoúrovňových křižovatek. Niveleta vozovky je na mnoha místech zahloubena, aby se eliminovaly negativní vlivy na okolní sídla. Stavba obsahuje přeložky komunikací nižších tříd, mostní objekty (23 mostů a nadjezdů), vodohospodářské objekty, přeložky dotčených inženýrských sítí a vybudování zemních valů a protihlukových stěn. Navržená stavba vede mimo zastavěné území, v extravilánu.</p>
<p>Dne 20. 7. 2022 bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí, které bez odvolání nabylo 20. 8. 2022 právní moci. Další harmonogram přípravy stavby je téměř totožný s průběhem přípravy sousední stavby Pražského okruhu, stavby D0 511, tedy chybějící části Pražského okruhu mezi Dálnicí D1 a Běchovicemi. Koordinované harmonogramy dávají předpoklady, že jak stavba přeložky silnice I/12, tak stavba zmíněné části Pražského okruhu, budou stavebně zahájeny i zprovozněny zcela současně, a to ideálně v roce 2027.</p>
<p></p>
<h4>Prováděné činnosti</h4>
<p>Práce na DUR zahájily již v roce 2004. Po vydání čistopisu následovaly jeho změny z let 2014 a 2015. S rokem 2018 byly zahájeny práce na nové DUR, která navazovala na novu EIA.</p>
<p>Stavba v r. 2022 získala pravomocné ÚR, dále byla v r. 2022 zpracována PD na změnu ÚR (zapracování dodatečných požadavků DOSS a koordinace s novými souvisícími stavbami).</p>
<p>V současné době probíhá IČ pro vydání změny ÚR, zároveň pokračují práce na DSP včetně IČ a taktéž zahajují práce na PDPS.</p>
<p></p>
<p><a href="https://pudis-my.sharepoint.com:443/:v:/g/personal/ales_merta_pudis_cz/EU_ok70D3_ZIiqeAJuh1Pu0B8XMt109zV-dColvIxtuAVw?e=4%3aYU3rBw&amp;fromShare=true&amp;at=9">SDS I.12 Běchovice-Úvaly_video ŘSD </a></p>
<h4></h4>"
  ["gallery"]=>
  int(170)
  ["investor"]=>
  string(34) "Ředitelství silnic a dálnic ČR"
  ["categoryreference"]=>
  int(3300)
  ["newUrl"]=>
  string(30) "reference-i-12-bechovice-uvaly"
  ["titleInList"]=>
  string(0) ""
  ["hide"]=>
  string(1) "0"
  ["documents"]=>
  int(1)
 }
 ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(17) {
  ["id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["enabled"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(1)
   ["default"]=>
   bool(true)
   ["required"]=>
   bool(true)
   ["column"]=>
   string(7) "tinyint"
   ["unsigned"]=>
   bool(true)
   ["type"]=>
   string(4) "bool"
   ["min"]=>
   int(0)
   ["max"]=>
   int(255)
  }
  ["locale"]=>
  array(3) {
   ["column"]=>
   string(6) "locale"
   ["default"]=>
   string(0) ""
   ["type"]=>
   string(6) "locale"
  }
  ["slug"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(4) "Slug"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["uri"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(3) "URI"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["created_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["updated_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["root"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["lft"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["rgt"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["level"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["section_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["type_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["author_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["post_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["expiry_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["parent_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
 }
 ["classSuffix":protected]=>
 string(5) "Model"
 ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 NULL
 ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "type"
  [1]=>
  string(5) "title"
  [2]=>
  string(7) "feature"
  [3]=>
  string(5) "datre"
  [4]=>
  string(4) "ucel"
  [5]=>
  string(5) "misto"
  [6]=>
  string(7) "content"
  [7]=>
  string(7) "gallery"
  [8]=>
  string(8) "investor"
  [9]=>
  string(17) "categoryreference"
  [10]=>
  string(6) "newUrl"
  [11]=>
  string(11) "titleInList"
  [12]=>
  string(4) "hide"
  [13]=>
  string(9) "documents"
 }
}

  
 

Popis stavby

Stavba I/12 prostřednictvím svých šesti mimoúrovňových křižovatek pohodlně a bohatě obsluhuje rychle rostoucí sídla v okolí, a celou lokalitu tak zásadním způsobem zatraktivňuje pro příměstský život. Zajímavostí je, že u Úval jsou předpokládány intenzity cca poloviční až třetinové než u napojení na Pražský okruh, tedy má významný nasávací efekt. To jen dokazuje velký dopravní význam této silniční komunikace pro své okolí.

Jedná se o 12,64 km dlouhou směrově rozdělenou čtyřpruhovou novostavbu silnice I. třídy kategorie S24,5/110. Celý úsek obsahuje šest mimoúrovňových křižovatek. Niveleta vozovky je na mnoha místech zahloubena, aby se eliminovaly negativní vlivy na okolní sídla. Stavba obsahuje přeložky komunikací nižších tříd, mostní objekty (23 mostů a nadjezdů), vodohospodářské objekty, přeložky dotčených inženýrských sítí a vybudování zemních valů a protihlukových stěn. Navržená stavba vede mimo zastavěné území, v extravilánu.

Dne 20. 7. 2022 bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí, které bez odvolání nabylo 20. 8. 2022 právní moci. Další harmonogram přípravy stavby je téměř totožný s průběhem přípravy sousední stavby Pražského okruhu, stavby D0 511, tedy chybějící části Pražského okruhu mezi Dálnicí D1 a Běchovicemi. Koordinované harmonogramy dávají předpoklady, že jak stavba přeložky silnice I/12, tak stavba zmíněné části Pražského okruhu, budou stavebně zahájeny i zprovozněny zcela současně, a to ideálně v roce 2027.

Prováděné činnosti

Práce na DUR zahájily již v roce 2004. Po vydání čistopisu následovaly jeho změny z let 2014 a 2015. S rokem 2018 byly zahájeny práce na nové DUR, která navazovala na novu EIA.

Stavba v r. 2022 získala pravomocné ÚR, dále byla v r. 2022 zpracována PD na změnu ÚR (zapracování dodatečných požadavků DOSS a koordinace s novými souvisícími stavbami).

V současné době probíhá IČ pro vydání změny ÚR, zároveň pokračují práce na DSP včetně IČ a taktéž zahajují práce na PDPS.

SDS I.12 Běchovice-Úvaly_video ŘSD 

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →