Známe cestu

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DATUM REALIZACE

11/2012 - 05/2013

MÍSTO

Středočeský kraj

ÚČEL PROJEKTU

Úsek dálnice D3 s označením 0304 začíná v místě křížení stávající komunikace III. třídy Václavice – Chrášťany a končí v sedle mezi vrchy Červená hora a Nový vrch, kde začíná úsek D3 0305.

Popis stavby

Úsek dálnice D3 0304 ve Středočeském kraji je projektován v kategorii D26,5/120, a je 16,2 km dlouhý. Obsahuje celkem 24 mostních objektů, 3 mimoúrovňové křižovatky (z toho jedna je zatím řešena ve 2 variantách) a jednu dálniční odpočívku.Trasa dálnice mimo mostní objekty je vedena v zářezech a násypech, jen zcela výjimečně v úrovni terénu, geologicky relativně složitým prostředím středočeského plutonického komplexu a jeho zvětralinového pláště.

Prováděné činnosti

  • Inženýrskogeologický průzkum včetně zpracování účelové inženýrsko-geologické mapy.
  • Hydrogeologický a geofyzikální průzkum.
  • Geotechnické laboratorní a terénní zkoušky.
  • Stanovení stupně korozního ohrožení železobetonových konstrukcí z hlediska bludných proudů.

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →