Známe cestu

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DATUM REALIZACE

04/2015 – 12/2017

MÍSTO

Jihočeský kraj

ÚČEL PROJEKTU

Stavba 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec navazuje na dokončený úsek dálnice D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Stavbou dochází k rozšíření stáv. sil. I/3 (tvoří levou polovinu dálnice) na dálniční profil.

Popis stavby

Hl. trasa dálnice v dl. 5,13 km procházející mimo zastavěné území. Navržená kategorie hl. trasy je D27,5/120 (čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace). Součástí stavby je 1 MÚK (úprava), 8 mostních objektů, úpravy sil. II. a III. tříd, přeložky nadzemních i podzemních inženýrských sítí. Hl. trasa je odvodněna pomocí dešťové kanalizace odvedené přes bezpečnostní nádrže a RN do vodotečí. Trasa je z části vedena v násypu a z části v zářezu. Max. výška násypu je 6 m, max. hloubka zářezu je 9 m. Celková bilance zemních prací je přebytek zeminy cca 91 000 m3.

Prováděné činnosti

  • Realizační dokumentace stavby (04/2015-12/2017)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (04/2015-12/2017)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →