Známe cestu

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic, úsek výstavby

DATUM REALIZACE

2016

MÍSTO

Praha, Středočeský kraj

ÚČEL PROJEKTU

Prověření parametrů a návrh stavebních úprav v souvislosti s přeřazením rychlostních komunikací do sítě dálnic.

Popis stavby

Rozsah studie je vymezen úsekem mezi MÚK Zbraslav (s SOKP) a MÚK Řitka. Předmětem řešení bylo v průzkumové části prověřit a v projektové navrhnout možná řešení zejména pro:

 • šířkové uspořádání a návrhové rychlosti,
 • uspořádání křižovatek z hlediska požadavků ČSN (vzdálenosti, délky přídatných pruhů),
 • odstranění stávajících sjezdů v rozporu s ČSN, resp. jejich náhradu jiným způsobem,
 • rozsah protihlukových stěn s ohledem na splnění zákonných limitů k ochraně okolní zástavby před hlukem,
 • majetkoprávní vztahy z pohledu vlastnictví komunikace,
 • další prvky součástí dálnice z pohledu požadavků ČSN a BESIP, hlavně odstranění přechodu pro chodce, úpravy autobusových zastávek, možnosti doplnění odpovídajícího počtu parkovacích stání ke stávajícím ČSPHM, doplnění a modernizace zádržného systému,
 • možnosti vedení doprovodné silnice, resp. vyloučení přístupu pomalých vozidel na silnici D4 v úseku SOKP – Jíloviště,
 • vyhodnocení dopadů navržených stavebních úprav do ÚPD,
 • úpravy mostů vyvolaných nutnými stavebními úpravami,
 • rozsah odvodnění dálnice D4.

Prováděné činnosti

 • Studie (průzkumová a návrhová část)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →