Známe cestu

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DATUM REALIZACE

v přípravě

MÍSTO

Pardubický kraj

ÚČEL PROJEKTU

Příprava novostavby dálnice D35 v úseku od stávající estakády u obce Opatovice nad Labem pod obec Časy, do místa styku s navazující stavbou D35 Časy-Ostrov.

Popis stavby

V rámci Sdružení CPP 2012 zpracoval PUDIS na uvedené stavbě projektovou dokumentaci pro vybrané objekty komunikací, mostů, PHS a přeložek inženýrských sítí všech druhů. Jednalo se celkem o 15 objektů novostaveb či přeložek stávajících silnic, 2 mosty, 4 protihlukové stěny a 53 objektů vodovody, kanalizací, plynovodů, sdělovacích a silových vedení a retenčních a dešťových usazovacích nádrží. Po téměř celou dobu přípravy záměru provázely projekční práce náročná inženýrská činnost a zejména velmi složité vypořádání majetkoprávních vztahů nutných pro zajištění stavebního povolení, přičemž bylo nutné v některých případech přistoupit k vyvlastňovacímu řízení.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro stavební povolení (2013 – 2017)
  • Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (2013 – 2017)
  • Majetkoprávní činnost ke stavebnímu povolení (2014 – 2017)
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby (2015 – 2017)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →