Známe cestu

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha

DATUM REALIZACE

Doba provádění IČ: 12/2011 – 02/2013

MÍSTO

Zdiby, Středočeský kraj

ÚČEL PROJEKTU

Pro usnadnění odbočení a eliminace kongescí ve velmi zatíženém směru I/9 – D8 směr Praha, byla vybudována dočasná spojovací větev okružní křižovatky.

Popis stavby

Dočasná spojovací větev okružní křižovatky, ve které se kříží silnice I/9, II/608 a nájezdová a sjízdná rampa z dálnice D8. Okružní křižovatka i dočasná spojovací větev jsou součástí MÚK Zdiby. Projektová dokumentace byla zpracována společností PUDIS a.s.

Prováděné činnosti

Zabezpečení inženýrské činnosti završené současně vydaným pravomocným územním rozhodnutím a stavebním povolením v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Společné projednání projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury. V době vydání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení se jednalo o jednu z mála dopravních staveb, kterou se podařilo pravomocně umístit a současně povolit.

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →