Známe cestu

INVESTOR

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje; Město Blansko

DATUM REALIZACE

04/2014 – 06/2015

MÍSTO

Blansko - Lažánky

ÚČEL PROJEKTU

Rekonstrukce silnice II/379, která tvoří průtah městskou částí Blansko Lažánky. Součástí projektu je také rekonstrukce mostu, opěrných zdí a inženýrských sítí.

Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci průtahu silnice II/379 městem Blanskem, částí Lažánky v celkové délce téměř 2,5km. Rekonstrukce se dotkne zejména střední části Lažánek, kde bude trasa odchýlena od své původní stopy a umožní vznik zpevněných parkovacích ploch s novým dopravním režimem a komunikací pro pěší, dle místních poměrů je navržena rekonstrukce autobusových zastávek na normové parametry.
V rámci stavby dojde také k demolici stávajícího mostu přes potok Floriánek a výstavbě nového, rekonstrukci zárubní zdi a nezbytným přeložkám inženýrských sítí (veřejného osvětlení, místního rozhlasu a dalších). Součástí stavby je také odstranění stávající podzemní požární nádrže a realizace nádrže nové.
Celá stavba je navržena dle požadavků DOSS tak, aby byla možná její realizace při zachování průjezdu pro vozidla IAD a VHD v polovičním profilu.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (2005)
  • Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (2009)
  • Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (2011 - 2012)
  • Dokumentace pro stavební povolení (2011 – 2012)
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby (2012)
  • Realizační dokumentace stavby (2014)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (2015)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →