Známe cestu

INVESTOR

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

DATUM REALIZACE

v přípravě

MÍSTO

obec Čebín

ÚČEL PROJEKTU

Novostavba jihozápadního obchvatu obce Čebín se dvěma průsečnými a jednou okružní křižovatkou. Součástí záměru je také realizace 4 nových mostních objektů, přeložek inženýrských sítí a zřízení dvou provizorních objízdných komunikací.

Popis stavby

Jedná se o novostavbu silnice II/385 jihozápadně od obce Čebín v délce cca 4,1 km, návrhová kategorie komunikace je S 9,5/80. Stavba je vedena převážně po zemědělských pozemcích mimo zastavěné území. Na řešený úsek v budoucnosti naváže obchvat obce Hradčany, nová komunikace bude ukončena provizorním napojením na stávající silnici II. třídy. Na začátku stavby je navržena okružní křižovatka průměru D = 51 m, umožňující výhledové napojení na novou trasu dálnice D43. Součástí stavby jsou také 4 mostní objekty (3 na trase obchvatu, 1 nadjezd přes hlavní trasu), přeložky Sentického a Čebínského potoka, kanalizací a vodovodů a také sdělovacích a silových vedení, včetně 3 přeložek vedení VVN.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro stavební povolení (2015 - 2016)
  • Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (2016)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →