Známe cestu

INVESTOR

Středočeský kraj

DATUM REALIZACE

08/2016 – 12/2016

MÍSTO

Středočeský kraj, obec Nučice

ÚČEL PROJEKTU

Nový most na silnici II/605 přes Krahulovský potok v obci Nučice, v místě původního propustku, oprava silnice v rozsahu 100 m na obě strany od mostu.

Popis stavby

Železobetonový most - rámová masivní konstrukce s vyvěšenými křídly u opěr, s deskovou železobetonovou mostovkou. Z obou stran lemován parapetními zdmi. Most je vybaven zábradlím osazených na římsách mostu a silničními svodidly. Koryto Krahulovského potoka je vydlážděno dlažbou z lomového kamene.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace k územnímu řízení (10/2014)
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení (12/2014)
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (05/2015)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →