Známe cestu

INVESTOR

Středočeský kraj

DATUM REALIZACE

v přípravě

MÍSTO

Středočeský kraj; obce Velká Dobrá, Doksy, Kamenné Žehrovice, Tuchlovice, Rynholec, Nové Strašecí

ÚČEL PROJEKTU

Rekonstrukce silnice II/606 ve Středočeském kraji v úseku Velká Dobrá – Nové Strašecí. Celková délka stavby je cca 15,4 km. Stavba zahrnuje také rekonstrukci 3 mostů, zrušení jednoho mostního objektu a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Popis stavby

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající silnice II/606 v délce cca 15,4 km. Dle diagnostického průzkumu dojde pouze k obnově krytu vozovky a sjednocení šířkového uspořádání vozovky na normové parametry. Součástí stavby jsou také nezbytné úpravy chodníku a dalších zpevněných ploch v jednotlivých obcích a přeložky inženýrských sítí vyvolané rekonstrukcemi dotčených mostů. Dle možností stávajícího stavu jsou navrženy úpravy vozovek a nástupišť autobusových zastávek.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (2015)
  • Inženýrská a majetkoprávní činnost k územnímu rozhodnutí (2015 - 2017)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →