Známe cestu

INVESTOR

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a Obec Průhonice

DATUM REALIZACE

02/2016 – 05/2017

MÍSTO

Průhonice, katastrální území Hole u Průhonic, ulice Újezdská

ÚČEL PROJEKTU

Rekonstrukce komunikace v ulici Újezdská, v obci Průhonice

Popis stavby

Jde o rekonstrukci samotné komunikace včetně rozšíření mostu na výtoku z Prvního rybníku, přestavbu a doplnění přilehlých chodníků včetně potřebných opěrných a zárubních zdí, rekonstrukce V.O. a vyvolané přeložky IS.

Prováděné činnosti

  • Zabezpečení inženýrské činnosti završené pravomocným územním rozhodnutím o umístění stavby a vodoprávním stavebním povolením.
  • Projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury.
  • Zprostředkování uzavření smluv o přeložce inženýrských sítí.

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →