Známe cestu

INVESTOR

Krajský úřad Středočeského kraje

DATUM REALIZACE

Doba provádění IČ: 05/2013 – 12/2015

MÍSTO

Okoř, Středočeský kraj

ÚČEL PROJEKTU

Rekonstrukce mostu č. 00710-1 v obci Okoř. Dotčené parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako památkově chráněné území s ohledem na blízkou polohu hradu Okoř. Potok je součástí soustavy Natura 2000: CZ0213016 - Zákolanský potok. Stavba leží na území

Popis stavby

Rekonstrukce mostu v obci Okoř, který převádí silnici III/00710 přes Zákolanský potok. Součástí stavby je úprava koryta potoka cca 15 m na návodní i povodní straně. Součástí rekonstrukce jsou i vyvolané přeložky dotčených inženýrských sítí. Projektová dokumentace byla zpracována společností PUDIS a.s.. 

Prováděné činnosti

  • Zabezpečení inženýrské činnosti završené pravomocným územním rozhodnutím a stavebním povolením.
  • Projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury.
  • Zprostředkování smluv na přeložky inženýrských sítí.

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →