Známe cestu

INVESTOR

Středočeský kraj

DATUM REALIZACE

v přípravě

MÍSTO

Středočeský kraj, obec Okoř

ÚČEL PROJEKTU

Nový železobetonový most na směrově nerozdělené místní komunikaci III/00710 přes Zákolanský potok.

Popis stavby

Železobetonový monolitický jednopolový rám s parabolickými náběhy založený na pilotách. V návrhu došlo k rozšíření vozovky oproti původnímu mostu a zřízení chodníku. Ocelové zábradlí kotvené do říms mostu a do opěrných křídel. Most opatřen revizním schodištěm z lomového kamene. Úprava koryta pod mostem a v jeho blízkosti dlažbou z lomového kamene, na povodní a návodní straně úprava kamenným záhozem.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace k územnímu řízení (07/2014)
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení (07/2014)
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (10/2014)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →