Známe cestu

INVESTOR

Hlavní město Praha, Odbor strategických investic MHMP Městská část Praha 6 (proces EIA)

DATUM REALIZACE

v přípravě ve fázi DÚR od roku 2004

MÍSTO

Praha 6

ÚČEL PROJEKTU

Komunikační propojení v relaci Evropská – Svatovítská nabízí objízdnou trasu pro automobilovou dopravu s cílem odlehčit Vítěznému náměstí.

Popis stavby

Propojení Evropská - Svatovítská podél železniční tratě Praha – Kladno dává alternativní nabídku dopravní cesty pro dopravní vztah Evropská - Svatovítská, v současnosti vedený přes Vítězné náměstí, nebo prostřednictvím propojení Gymnazijní – Generála Píky – Svatovítská s nepříznivými účinky na přilehlou obytnou zástavbu a městský parter. Pro vlastní Vítězné náměstí, jako jeden z hlavních městských prostorů Prahy 6, to znamená výrazné dopravní odlehčení a posílení podmínek pro rehabilitaci a oživení atraktivního městského prostředí.

Po několika vývojových zvratech v koncepci je komunikace navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená s řadícími pruhy pro levé odbočení před křižovatkami. Část KES v prostoru ul. Gymnazijní je řešena jako dvoupruhová směrově rozdělená komunikace s širokým středním zeleným pásem, navazující na podobné uspořádání v ul. Thákurově (tzv. Zelený pás Dejvic). Podél celé trasy (v hlavním dopravním prostoru) jsou navrženy samostatné cyklopruhy pro dopravní cyklistiku.

Prováděné činnosti

  • Pro investora DÚR a doprovodné dokumentace ve spolupráci s VHE a spol. s.r.o.
  • Pro Městskou část Praha 6 technické studie a zajištění procesu EIA (oznámení, dokumentace)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →