Známe cestu

INVESTOR

Ředitelství silnic ČR

DATUM REALIZACE

2020-2022

MÍSTO

Praha 6, Praha 8, Praha 18, Praha 19, Středočeský kraj – Horoměřice, Zdiby

ÚČEL PROJEKTU

Účelem studie bylo stanovení koncepčních zásad pro optimalizaci vodohospodářského řešení dálničních staveb v severní části Pražského okruhu, tj. staveb D0 518 Ruzyně – Suchdol, D0 519 Suchdol – Březiněves, D0 520 Březiněves – Satalice a MÚK Zdiby.

  object(Wind\Models\EntryModel)#352 (9) {
 ["strictAttributes":protected]=>
 bool(false)
 ["fieldsByHandle":"Wind\Models\BaseElementModel":private]=>
 array(2) {
  ["url"]=>
  NULL
  ["mainPhoto"]=>
  object(Wind\Models\FieldModel)#248 (7) {
   ["fieldType":"Wind\Models\FieldModel":private]=>
   NULL
   ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(9) {
    ["required"]=>
    bool(false)
    ["translatable"]=>
    int(0)
    ["id"]=>
    int(5)
    ["name"]=>
    string(10) "Main Photo"
    ["handle"]=>
    string(9) "mainPhoto"
    ["context"]=>
    string(6) "global"
    ["instructions"]=>
    string(0) ""
    ["type"]=>
    string(6) "Assets"
    ["settings"]=>
    string(0) ""
   }
   ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(9) {
    ["id"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(11)
     ["min"]=>
     int(-2147483648)
     ["max"]=>
     int(2147483647)
     ["decimals"]=>
     int(0)
     ["type"]=>
     string(6) "number"
     ["unsigned"]=>
     bool(false)
     ["length"]=>
     int(10)
     ["column"]=>
     string(3) "int"
    }
    ["type"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["settings"]=>
    array(3) {
     ["model"]=>
     NULL
     ["column"]=>
     string(4) "text"
     ["type"]=>
     string(5) "mixed"
    }
    ["name"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["handle"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["context"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["instructions"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["required"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(1)
     ["default"]=>
     bool(false)
     ["required"]=>
     bool(true)
     ["column"]=>
     string(7) "tinyint"
     ["unsigned"]=>
     bool(true)
     ["type"]=>
     string(4) "bool"
     ["min"]=>
     int(0)
     ["max"]=>
     int(255)
    }
    ["translatable"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(1)
     ["default"]=>
     bool(false)
     ["required"]=>
     bool(true)
     ["column"]=>
     string(7) "tinyint"
     ["unsigned"]=>
     bool(true)
     ["type"]=>
     string(4) "bool"
     ["min"]=>
     int(0)
     ["max"]=>
     int(255)
    }
   }
   ["classSuffix":protected]=>
   string(5) "Model"
   ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   NULL
   ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(0) {
   }
   ["strictAttributes":protected]=>
   bool(true)
  }
 }
 ["elementType":protected]=>
 NULL
 ["attributeDataTypes":protected]=>
 array(2) {
  ["RichText"]=>
  string(4) "text"
  ["PlainText"]=>
  string(7) "varchar"
 }
 ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(26) {
  ["enabled"]=>
  int(1)
  ["locale"]=>
  string(2) "cs"
  ["id"]=>
  int(3972)
  ["type"]=>
  string(5) "Entry"
  ["created_at"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#354 (3) {
   ["date"]=>
   string(26) "2023-05-03 14:05:22.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["updated_at"]=>
  NULL
  ["slug"]=>
  string(71) "koordinacni-vodohospodarska-studie–severni-segment-sokp-prazsky-okruh"
  ["uri"]=>
  string(81) "reference/koordinacni-vodohospodarska-studie–severni-segment-sokp-prazsky-okruh"
  ["section_id"]=>
  int(142)
  ["type_id"]=>
  int(141)
  ["author_id"]=>
  int(52)
  ["post_date"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#355 (3) {
   ["date"]=>
   string(27) "-0001-11-30 00:00:00.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["expiry_date"]=>
  NULL
  ["title"]=>
  string(83) "Koordinační vodohospodářská studie – severní segment SOKP (Pražský okruh)"
  ["feature"]=>
  string(1) "0"
  ["hide"]=>
  string(1) "0"
  ["titleInList"]=>
  string(83) "Koordinační vodohospodářská studie – severní segment SOKP (Pražský okruh)"
  ["categoryreference"]=>
  int(3348)
  ["newUrl"]=>
  string(0) ""
  ["investor"]=>
  string(24) "Ředitelství silnic ČR"
  ["datre"]=>
  string(9) "2020-2022"
  ["misto"]=>
  string(81) "Praha 6, Praha 8, Praha 18, Praha 19, Středočeský kraj – Horoměřice, Zdiby"
  ["ucel"]=>
  string(280) "Účelem studie bylo stanovení koncepčních zásad pro optimalizaci vodohospodářského řešení dálničních staveb v severní části Pražského okruhu, tj. staveb D0 518 Ruzyně – Suchdol, D0 519 Suchdol – Březiněves, D0 520 Březiněves – Satalice a MÚK Zdiby. "
  ["content"]=>
  string(2553) "<h3>Popis studie</h3>
<p>Studie byla zacílena na posouzení možnosti využití prvků hospodaření s dešťovými vodami v souladu s požadavky uplatněných ve zjišťovacích řízeních EIA a s požadavky platné legislativy. Zásadním požadavkem správců toků (Povodí Vltavy a Povodí Labe) ze zjišťovacích řízení byla přitom podmínka, „aby srážkové vody z přilehlých povodí, které nebudou obsahovat látky ze zimní údržby vozovky, byly v co nejvyšší míře zasakovány v místě spadu a pouze v nezbytném případě byly svedeny do vodního toku“. V rámci studie byl proto zajišťován i rozsáhlý hydrogeologický průzkum (Teramed s.r.o.) zaměřený na prověření možnosti vsaku srážkových vod v územním pásu okolo Pražského okruhu, který dal pro posouzení požadavku správců toku relevantní podklad.</p>
<p>Návrhová část studie obsahuje vytipování lokalit vhodných nebo podmíněně vhodných pro vsakování, prověření možného využití dalších prvků hospodaření s dešťovými vodami a prvků modrozelené infrastruktury a posouzení vlivu zimní údržby komunikací (emise chloridů) na vodní toky, které budou předmětnými komunikacemi dálničního typu využívány jako recipienty pro odvodňovací systémy komunikací.</p>
<p>Studie se rovněž věnovala koordinaci vodohospodářských návrhů technických objektů (retenční nádrže, případně dešťové usazovací nádrže) mezi jednotlivými stavbami, a to i v časových souvislostech jejich možné realizace. Na stavě D0 520 probíhala i koordinace s navrhovanými retenčními nádržemi na Mratínském a Třeboradickém potoce připravovanými správcem toku Povodí Labe.</p>
<p>Postupné výstupy studie byly zásadní pro aktualizaci technických studií zájmových staveb, které se staly základním podkladem pro dokumentace EIA. Kromě doporučení na charakter a rozsah technických opatření směřujících k decentralizovanému předčištění vod a zpomalení jejich odtoku, (což umožňuje minimalizovat nároky na velikost retenčních nádrží a DUN), byly s ohledem na problematiku zasolení málovodných recipientů navrženy i změny v koncepci sítě odvodňovacích stok. Ve svém důsledku to optimalizuje technický návrh posuzovaných staveb i z hlediska investičních nákladů.</p>
<h3><b>Prováděné činnosti</b></h3>
<p>-        Kompletní zpracování studie ve spolupráci s Teramed s.r.o. při hydrogeologickém průzkumu</p>"
  ["gallery"]=>
  int(199)
  ["documents"]=>
  int(1)
 }
 ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(17) {
  ["id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["enabled"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(1)
   ["default"]=>
   bool(true)
   ["required"]=>
   bool(true)
   ["column"]=>
   string(7) "tinyint"
   ["unsigned"]=>
   bool(true)
   ["type"]=>
   string(4) "bool"
   ["min"]=>
   int(0)
   ["max"]=>
   int(255)
  }
  ["locale"]=>
  array(3) {
   ["column"]=>
   string(6) "locale"
   ["default"]=>
   string(0) ""
   ["type"]=>
   string(6) "locale"
  }
  ["slug"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(4) "Slug"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["uri"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(3) "URI"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["created_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["updated_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["root"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["lft"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["rgt"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["level"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["section_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["type_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["author_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["post_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["expiry_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["parent_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
 }
 ["classSuffix":protected]=>
 string(5) "Model"
 ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 NULL
 ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "type"
  [1]=>
  string(5) "title"
  [2]=>
  string(7) "feature"
  [3]=>
  string(4) "hide"
  [4]=>
  string(11) "titleInList"
  [5]=>
  string(17) "categoryreference"
  [6]=>
  string(6) "newUrl"
  [7]=>
  string(8) "investor"
  [8]=>
  string(5) "datre"
  [9]=>
  string(5) "misto"
  [10]=>
  string(4) "ucel"
  [11]=>
  string(7) "content"
  [12]=>
  string(7) "gallery"
  [13]=>
  string(9) "documents"
 }
}

  
 

Popis studie

Studie byla zacílena na posouzení možnosti využití prvků hospodaření s dešťovými vodami v souladu s požadavky uplatněných ve zjišťovacích řízeních EIA a s požadavky platné legislativy. Zásadním požadavkem správců toků (Povodí Vltavy a Povodí Labe) ze zjišťovacích řízení byla přitom podmínka, „aby srážkové vody z přilehlých povodí, které nebudou obsahovat látky ze zimní údržby vozovky, byly v co nejvyšší míře zasakovány v místě spadu a pouze v nezbytném případě byly svedeny do vodního toku“. V rámci studie byl proto zajišťován i rozsáhlý hydrogeologický průzkum (Teramed s.r.o.) zaměřený na prověření možnosti vsaku srážkových vod v územním pásu okolo Pražského okruhu, který dal pro posouzení požadavku správců toku relevantní podklad.

Návrhová část studie obsahuje vytipování lokalit vhodných nebo podmíněně vhodných pro vsakování, prověření možného využití dalších prvků hospodaření s dešťovými vodami a prvků modrozelené infrastruktury a posouzení vlivu zimní údržby komunikací (emise chloridů) na vodní toky, které budou předmětnými komunikacemi dálničního typu využívány jako recipienty pro odvodňovací systémy komunikací.

Studie se rovněž věnovala koordinaci vodohospodářských návrhů technických objektů (retenční nádrže, případně dešťové usazovací nádrže) mezi jednotlivými stavbami, a to i v časových souvislostech jejich možné realizace. Na stavě D0 520 probíhala i koordinace s navrhovanými retenčními nádržemi na Mratínském a Třeboradickém potoce připravovanými správcem toku Povodí Labe.

Postupné výstupy studie byly zásadní pro aktualizaci technických studií zájmových staveb, které se staly základním podkladem pro dokumentace EIA. Kromě doporučení na charakter a rozsah technických opatření směřujících k decentralizovanému předčištění vod a zpomalení jejich odtoku, (což umožňuje minimalizovat nároky na velikost retenčních nádrží a DUN), byly s ohledem na problematiku zasolení málovodných recipientů navrženy i změny v koncepci sítě odvodňovacích stok. Ve svém důsledku to optimalizuje technický návrh posuzovaných staveb i z hlediska investičních nákladů.

Prováděné činnosti

-        Kompletní zpracování studie ve spolupráci s Teramed s.r.o. při hydrogeologickém průzkumu

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →