Známe cestu

INVESTOR

Hlavní město Praha

DATUM REALIZACE

Doba provádění IČ - územní rozhodnutí 11/2015 - 02/2017, IČ - stavební povolení 08/2017 - 06/2018

MÍSTO

Praha – Radotín

ÚČEL PROJEKTU

Stávající lávka přes řeku Berounku bude nahrazena novostavbou lávky pro pěší i cykloturisty. Lávka zabezpečuje spojení MČ Praha 16 Radotín a MČ Praha – Zbraslav.

Popis stavby

Konstrukce lávky je navržena jako visutá se zavěšenou mostovkou na dvou nosných pilířích ve tvaru „Y“. Projektová dokumentace byla zpracována společností SUDOP PRAHA a.s.

Prováděné činnosti

  • Zabezpečení inženýrské činnosti završené pravomocným územním rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením.
  • Projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury.
  • Zprostředkování uzavření smluv o přeložce inženýrských sítí.

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →