Známe cestu

INVESTOR

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.

DATUM REALIZACE

2012-2014

MÍSTO

Mnichovo Hradiště

ÚČEL PROJEKTU

Předmětem výstavby byla realizace nového kanalizačního přivaděče (stoky A) pro odvedení splaškových a dešťových odpadních vod na čistírnu odpadních vod v celkové délce 1121 m.

Objednatel: Sdružení pro Mladoboleslavsko II

Popis stavby

Stavba je rozdělena na raženou a hloubenou část. Ražená část v délce 1011 m a profilu 1700/2150 mm byla zahájena u Černé silnice, pokračovala ulicemi K Vořechu, Víta Nejedlého, Harantova a byla zakončena v ulici Ivana Olbrachta. Hloubená část v délce 110 m z kameninového potrubí o průměru 1200 mm navazovala na raženou část stavby a pokračovala ulicí Jana Švermy směrem k vlakovému nádraží, kde byla zakončena. Celá tato stavba byla realizována z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího páteřního kanalizačního sběrače, který byl vybudován ve 20. a 30. letech minulého století a při extrémních srážkových událostech docházelo k vyplavování zástavby v níže položených lokalitách města.

Prováděné činnosti

Komplexní geomonitoring - stálý geologický a geotechnický dozor, konvergenční měření, hydrogeologický monitoring, geodetická měření sedání povrchu a povrchové zástavby, měření náklonů povrchové zástavby, měření bludných proudů ve štole a akustická měření při vlastní ražbě, pasportizaci a repasportizaci objektů nadzemní zástavby a komunikací, vedení kanceláře monitoringu a databáze geomonitoringu.

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →