Známe cestu

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DATUM REALIZACE

06/2013 – 11/2014

MÍSTO

Středočeský kraj, k.ú. Měchnov, Všechlapy nad Blanicí, Zdebuzeves, Psáře

ÚČEL PROJEKTU

Modernizace dálnice D1 úsek 05 Šternov - Psáře (km 41 - 49). V rámci modernizace došlo ke kompletní obnově cementobetonvého krytu vozovky, vybudování nových dálničních mostů a nadjezdů, kompletní obnově kanalizačního systému a elektroinstalace. Naše spole

Popis stavby

Dálnice D1 je nejvytíženější a také nejstarší dálnici v ČR. Vzhledem k tomu, že samotná dálnice je již na konci své životnosti, bylo rozhodnuto o její kompletní modernizaci. Celá modernizace dálnice D1 je rozdělena do 21 úseků a několika etap.
Úsek 05 dálnice D1, exit 41 Šternov - exit 49 Psáře byl modernizován v rámci první etapy celkové modernizace. Během modernizace byla upravena kategorie dálnice z D26,5/120 na D28/120 rozšířením zpevněné krajnice o 0,75 m na vnější straně. Úsek je dlouhý 7,250 m s 5 mosty z toho 2 jsou přesypávané a 2 nadjezdy přes dálnici. Modernizace cementobetonového krytu byla provedena včetně obnovy podkladních vrstev vozovky. Součástí modernizace byla také obnova dopravního značení, kanalizačního systému včetně výústních objektů a obnova elektroinstalace a telematických zařízení (SOS hlásky, automatické sčítání teploty, metostanice).
Během stavebních prací byl poprvé použit systém vedení dopravy v režimu 2+2 v jednom jízdním pásu s použitím mobilních betonových svodidel.
Stavba byla realizována společností EUROVIA CS, a.s. za nabídkovou cenu 523.095.450,77 Kč bez DPH

Prováděné činnosti

  • Realizační dokumentace stavby
  • Koordinační činnost v rámci zpracování RDS
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Zajištění Stanovení přechodné úpravy provozu a Dopravně inženýrských rozhodnutí

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →