Známe cestu

INVESTOR

Ústecký kraj

DATUM REALIZACE

v přípravě

MÍSTO

Roudnice nad Labem

ÚČEL PROJEKTU

Novostavba jižního obchvatu města Roudnice nad Labem s celkem čtyřmi okružními křižovatkami, délka stavby cca 3,0 km. Součástí stavby jsou také 4 nové mostní objekty, 2 protihlukové stěny a 15 objektů přeložek inženýrských sítí.

Popis stavby

Hlavní částí záměru je novostavba obchvatu města Roudnice nad Labem v návrhové kategorii S 9,5/70. Stavba je vedena převážně po zemědělských pozemcích a na konci stavby pak zahrádkářskou kolonií. Součástí projektu je proto několik nových souběžných komunikací a přeložek stávajících cest za účelem zachování přístupu k okolním nemovitostem. V rámci stavby jsou navrženy dle výsledků hlukových studií 2 protihlukové stěny. Stavba částečně prochází ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně, proto jsou na stavbě navrženy i dešťové usazovací nádrže pro zachycení unikajících ropných látek v případě havárií. Přípravu stavby provázelo zdlouhavé majetkoprávní vypořádání, jež trvalo několik let. Z toho důvodu byly projekční práce několikrát přerušeny s následným vydáním aktualizací již zpracovaných dokumentací.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (2005)
  • Dokumentace ke změně územního rozhodnutí (2011)
  • Dokumentace pro stavební povolení (2010 a 2016 - aktualizace)
  • Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (2010 – 2016 s přestávkami dle výsledků majetkoprávního vypořádání stavby)
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby (2011 a 2016 - aktualizace)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →