Známe cestu

INVESTOR

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

DATUM REALIZACE

2016

MÍSTO

Praha 6, Praha 9

ÚČEL PROJEKTU

Tramvajová trať Praha Suchdol je významnou připravovanou investicí pro zajištění obsluhy Suchdola kolejovou trakcí.

Popis stavby

Studie prověřila v aktuálním zadání dřívější varianty a navrhla další. Ve výsledném znění dokumentuje jednu výchozí variantu vybranou investorem.

Trasovací varianty vycházejí z podmínek územního plánu, případně navrhují jeho změnu. Zejména v průchodu Suchdolem studie řeší i souvislosti urbanistické. V podrobnosti studie jsou nad obvyklé zvyklosti zohledňovány i požadavky budoucího provozovatele na uspořádání kolejového svršku.

Prováděné činnosti

  • Studie – zpracováno v kooperaci pro Metroprojekt a.s. ve spolupráci s VHE a spol. s.r.o.

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →