Známe cestu

INVESTOR

Městská část Praha 13

DATUM REALIZACE

2021

MÍSTO

Městská část Praha 13

ÚČEL PROJEKTU

Vytvoření strategického dokumentu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků v MČ Praha 13 (68 000 obyvatel) a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života.

  object(Wind\Models\EntryModel)#357 (9) {
 ["strictAttributes":protected]=>
 bool(false)
 ["fieldsByHandle":"Wind\Models\BaseElementModel":private]=>
 array(2) {
  ["url"]=>
  NULL
  ["mainPhoto"]=>
  object(Wind\Models\FieldModel)#250 (7) {
   ["fieldType":"Wind\Models\FieldModel":private]=>
   NULL
   ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(9) {
    ["required"]=>
    bool(false)
    ["translatable"]=>
    int(0)
    ["id"]=>
    int(5)
    ["name"]=>
    string(10) "Main Photo"
    ["handle"]=>
    string(9) "mainPhoto"
    ["context"]=>
    string(6) "global"
    ["instructions"]=>
    string(0) ""
    ["type"]=>
    string(6) "Assets"
    ["settings"]=>
    string(0) ""
   }
   ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(9) {
    ["id"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(11)
     ["min"]=>
     int(-2147483648)
     ["max"]=>
     int(2147483647)
     ["decimals"]=>
     int(0)
     ["type"]=>
     string(6) "number"
     ["unsigned"]=>
     bool(false)
     ["length"]=>
     int(10)
     ["column"]=>
     string(3) "int"
    }
    ["type"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["settings"]=>
    array(3) {
     ["model"]=>
     NULL
     ["column"]=>
     string(4) "text"
     ["type"]=>
     string(5) "mixed"
    }
    ["name"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["handle"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["context"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["instructions"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["required"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(1)
     ["default"]=>
     bool(false)
     ["required"]=>
     bool(true)
     ["column"]=>
     string(7) "tinyint"
     ["unsigned"]=>
     bool(true)
     ["type"]=>
     string(4) "bool"
     ["min"]=>
     int(0)
     ["max"]=>
     int(255)
    }
    ["translatable"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(1)
     ["default"]=>
     bool(false)
     ["required"]=>
     bool(true)
     ["column"]=>
     string(7) "tinyint"
     ["unsigned"]=>
     bool(true)
     ["type"]=>
     string(4) "bool"
     ["min"]=>
     int(0)
     ["max"]=>
     int(255)
    }
   }
   ["classSuffix":protected]=>
   string(5) "Model"
   ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   NULL
   ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(0) {
   }
   ["strictAttributes":protected]=>
   bool(true)
  }
 }
 ["elementType":protected]=>
 NULL
 ["attributeDataTypes":protected]=>
 array(2) {
  ["RichText"]=>
  string(4) "text"
  ["PlainText"]=>
  string(7) "varchar"
 }
 ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(26) {
  ["enabled"]=>
  int(1)
  ["locale"]=>
  string(2) "cs"
  ["id"]=>
  int(3928)
  ["type"]=>
  string(5) "Entry"
  ["created_at"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#359 (3) {
   ["date"]=>
   string(26) "2023-02-27 13:58:56.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["updated_at"]=>
  NULL
  ["slug"]=>
  string(44) "plan-udrzitelne-mestske-mobility-mc-praha-13"
  ["uri"]=>
  string(54) "reference/plan-udrzitelne-mestske-mobility-mc-praha-13"
  ["section_id"]=>
  int(142)
  ["type_id"]=>
  int(141)
  ["author_id"]=>
  int(52)
  ["post_date"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#360 (3) {
   ["date"]=>
   string(27) "-0001-11-30 00:00:00.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["expiry_date"]=>
  NULL
  ["title"]=>
  string(50) "Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13"
  ["feature"]=>
  string(1) "0"
  ["hide"]=>
  string(1) "0"
  ["titleInList"]=>
  string(29) "R_SDK_D21-040 MC_Praha13_SUMP"
  ["categoryreference"]=>
  int(3924)
  ["newUrl"]=>
  string(0) ""
  ["investor"]=>
  string(25) "Městská část Praha 13"
  ["datre"]=>
  string(4) "2021"
  ["misto"]=>
  string(25) "Městská část Praha 13"
  ["ucel"]=>
  string(214) "Vytvoření strategického dokumentu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků v MČ Praha 13 (68 000 obyvatel) a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života."
  ["content"]=>
  string(1965) "<h3>Popis projektu </h3>
<p>Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je potřeba analyzovat stávající stav a navrhnout odpovídající rozvoj jednotlivých módů dopravy na území MČ Praha 13 v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu a Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí nebylo možné.</p>
<p>Hlavním cílem dokumentu je najít taková řešení, která pomohou zmírňovat nežádoucí účinky dopravy, motivovat obyvatele k preferování udržitelných forem dopravy pro své každodenní i nepravidelné cesty, vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko – ekonomických vlastností jednotlivých druhů dopravy, vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a dalších škodlivých látek v plném souladu s evropskými právními předpisy a s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí.</p>
<h3>Prováděné činnosti </h3>
<p>V rámci analytické části byly provedeny dopravní průzkumy (směrové, křižovatkové, dopravy v klidu). Intenzity stávající i výhledové dopravy byly doloženy z dopravního modelu. Sběr informací od široké veřejnosti proběhl formou anketního průzkumu dopravního chování, názorové mapy mobility, veřejných projednání.</p>
<p>Hodnocení stavu dopravního systému spočívalo ve vyhodnocení jednotlivých druhů doprav (pěší, cyklistická, VHD, automobilová doprava, doprava v klidu). Vedle hodnocení dopravní infrastruktury byla hodnocena také bezpečnost, negativní vlivy dopravy na životní prostředí, zábor a využití veřejného prostoru, možnosti aktivní mobility a podmínky pro rozvoj multimodální dopravy. Návrhová část spočívala ve formulaci vize mobility, definování cílů pro její naplnění a definice relevantních opatření, která budou průběžně tvořit akční plán rozvoje udržitelné městské mobility.</p>"
  ["gallery"]=>
  int(192)
  ["documents"]=>
  int(1)
 }
 ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(17) {
  ["id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["enabled"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(1)
   ["default"]=>
   bool(true)
   ["required"]=>
   bool(true)
   ["column"]=>
   string(7) "tinyint"
   ["unsigned"]=>
   bool(true)
   ["type"]=>
   string(4) "bool"
   ["min"]=>
   int(0)
   ["max"]=>
   int(255)
  }
  ["locale"]=>
  array(3) {
   ["column"]=>
   string(6) "locale"
   ["default"]=>
   string(0) ""
   ["type"]=>
   string(6) "locale"
  }
  ["slug"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(4) "Slug"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["uri"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(3) "URI"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["created_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["updated_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["root"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["lft"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["rgt"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["level"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["section_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["type_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["author_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["post_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["expiry_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["parent_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
 }
 ["classSuffix":protected]=>
 string(5) "Model"
 ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 NULL
 ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "type"
  [1]=>
  string(5) "title"
  [2]=>
  string(7) "feature"
  [3]=>
  string(4) "hide"
  [4]=>
  string(11) "titleInList"
  [5]=>
  string(17) "categoryreference"
  [6]=>
  string(6) "newUrl"
  [7]=>
  string(8) "investor"
  [8]=>
  string(5) "datre"
  [9]=>
  string(5) "misto"
  [10]=>
  string(4) "ucel"
  [11]=>
  string(7) "content"
  [12]=>
  string(7) "gallery"
  [13]=>
  string(9) "documents"
 }
}

  
 

Popis projektu 

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je potřeba analyzovat stávající stav a navrhnout odpovídající rozvoj jednotlivých módů dopravy na území MČ Praha 13 v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu a Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí nebylo možné.

Hlavním cílem dokumentu je najít taková řešení, která pomohou zmírňovat nežádoucí účinky dopravy, motivovat obyvatele k preferování udržitelných forem dopravy pro své každodenní i nepravidelné cesty, vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko – ekonomických vlastností jednotlivých druhů dopravy, vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a dalších škodlivých látek v plném souladu s evropskými právními předpisy a s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí.

Prováděné činnosti 

V rámci analytické části byly provedeny dopravní průzkumy (směrové, křižovatkové, dopravy v klidu). Intenzity stávající i výhledové dopravy byly doloženy z dopravního modelu. Sběr informací od široké veřejnosti proběhl formou anketního průzkumu dopravního chování, názorové mapy mobility, veřejných projednání.

Hodnocení stavu dopravního systému spočívalo ve vyhodnocení jednotlivých druhů doprav (pěší, cyklistická, VHD, automobilová doprava, doprava v klidu). Vedle hodnocení dopravní infrastruktury byla hodnocena také bezpečnost, negativní vlivy dopravy na životní prostředí, zábor a využití veřejného prostoru, možnosti aktivní mobility a podmínky pro rozvoj multimodální dopravy. Návrhová část spočívala ve formulaci vize mobility, definování cílů pro její naplnění a definice relevantních opatření, která budou průběžně tvořit akční plán rozvoje udržitelné městské mobility.

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →