Známe cestu

INVESTOR

Jihočeský kraj

DATUM REALIZACE

předpoklad 2021

MÍSTO

JZ Českých Budějovic, Srubec

ÚČEL PROJEKTU

Novostavba přeložky silnice II/157 v délce přibližně 3,5 km. Součástí projektu jsou inženýrské konstrukce i přeložky inženýrských sítí.

Popis stavby

Jedná se o novostavbu přeložky silnice II/157, která bude napojena v MÚK Pohůrka na dálnici D3. Přeložka prochází územím severovýchodně od obce Srubec. Stávající silnice II/157 má nevhodné směrový i výškové parametry, a navíc prochází zastavěným územím obce. Jedná se o silnici v návrhové kategorii S7,5/60 v délce přibližně 3,5 km. Především v severní části trasy silnice překonává značný výškový rozdíl, z toho důvodu je zde navržen přídavný pruh ve stoupání. Pro zajištění vhodného odvádění dešťových vod je při konci přeložky navržena usazovací a retenční nádrž.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (2014)
  • dopady stavby na životní prostředí - EIA (2017)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →