Známe cestu

INVESTOR

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

DATUM REALIZACE

01/2016 – 05/2017

MÍSTO

Praha 1, katastrální území Staré Město, ulice Kožná

ÚČEL PROJEKTU

Rekonstrukce kanalizace v ulici Kožná, nacházející se v centru památkové rezervace v hlavním městě Praze.

Popis stavby

Jde o rekonstrukci stávající kanalizace DN 250 z kameninových trub. Kanalizace je z roku 1914 a vykazuje známky popraskaných trub, netěsných spojů a lokálního protisklonu. Východní část trasy půjde v nové stopě, kdy dojde k odklonění stávajících kanalizací od obytných objektů. Při rekonstrukci dojde k přepojení a obnově stávajících kanalizačních přípojek.

Prováděné činnosti

  • Zabezpečení inženýrské činnosti završené pravomocným územním rozhodnutím o umístění stavby a vodoprávním stavebním povolením.
  • Projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury.
  • Zprostředkování uzavření smluv o přeložce inženýrských sítí.

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →