Známe cestu

INVESTOR

KSÚS Středočeského kraje

DATUM REALIZACE

10/2015 – 12/2015

MÍSTO

Středočeský kraj, okres Příbram, obec Podlesí

ÚČEL PROJEKTU

Rekonstrukce mostu v obci Podlesí přes bezejmennou vodoteč, tvořící levostranný přítok říčky Litavky

Popis stavby

Železobetonový most tvořený žlabovými prefabrikáty zakrytými panely o délce přemostění 3,58 m a délce mostu 8,52 m. Převáděnou komunikací je dvoupruhová směrově rozdělená místní komunikace III/1185. Přemosťovanou překážkou je bezejmenná vodoteč tvořící levostranný přítok Litavky. V návazných úsecích je přítok veden v potrubí. V rozsahu přemostění je voda vedena v upraveném korytě zakončeném přechodovými jímkami.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace k územnímu řízení (03/2013)
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení (03/2014)
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (10/2014)
  • Dokumentace pro realizaci stavby (09/2015)

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →