Známe cestu

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic, Závod Praha

DATUM REALIZACE

příprava ve fázi DUR od roku 1998

MÍSTO

Severní sektor Prahy, Středočeský kraj

ÚČEL PROJEKTU

Stavba SOKP 519 společně se stavbou 518 Ruzyně – Suchdol kompletuje Pražský okruh v jeho severním segmentu. SOKP spojuje síť radiálních silnic a dálnic, chrání Prahu před tranzitní dopravou, rozvádí cílovou a zdrojovou dopravu po Praze a spojuje okrajové

  object(Wind\Models\EntryModel)#355 (9) {
 ["strictAttributes":protected]=>
 bool(false)
 ["fieldsByHandle":"Wind\Models\BaseElementModel":private]=>
 array(2) {
  ["url"]=>
  NULL
  ["mainPhoto"]=>
  object(Wind\Models\FieldModel)#250 (7) {
   ["fieldType":"Wind\Models\FieldModel":private]=>
   NULL
   ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(9) {
    ["required"]=>
    bool(false)
    ["translatable"]=>
    int(0)
    ["id"]=>
    int(5)
    ["name"]=>
    string(10) "Main Photo"
    ["handle"]=>
    string(9) "mainPhoto"
    ["context"]=>
    string(6) "global"
    ["instructions"]=>
    string(0) ""
    ["type"]=>
    string(6) "Assets"
    ["settings"]=>
    string(0) ""
   }
   ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(9) {
    ["id"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(11)
     ["min"]=>
     int(-2147483648)
     ["max"]=>
     int(2147483647)
     ["decimals"]=>
     int(0)
     ["type"]=>
     string(6) "number"
     ["unsigned"]=>
     bool(false)
     ["length"]=>
     int(10)
     ["column"]=>
     string(3) "int"
    }
    ["type"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["settings"]=>
    array(3) {
     ["model"]=>
     NULL
     ["column"]=>
     string(4) "text"
     ["type"]=>
     string(5) "mixed"
    }
    ["name"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["handle"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["context"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["instructions"]=>
    array(1) {
     ["type"]=>
     string(6) "string"
    }
    ["required"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(1)
     ["default"]=>
     bool(false)
     ["required"]=>
     bool(true)
     ["column"]=>
     string(7) "tinyint"
     ["unsigned"]=>
     bool(true)
     ["type"]=>
     string(4) "bool"
     ["min"]=>
     int(0)
     ["max"]=>
     int(255)
    }
    ["translatable"]=>
    array(8) {
     ["maxLength"]=>
     int(1)
     ["default"]=>
     bool(false)
     ["required"]=>
     bool(true)
     ["column"]=>
     string(7) "tinyint"
     ["unsigned"]=>
     bool(true)
     ["type"]=>
     string(4) "bool"
     ["min"]=>
     int(0)
     ["max"]=>
     int(255)
    }
   }
   ["classSuffix":protected]=>
   string(5) "Model"
   ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   NULL
   ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
   array(0) {
   }
   ["strictAttributes":protected]=>
   bool(true)
  }
 }
 ["elementType":protected]=>
 NULL
 ["attributeDataTypes":protected]=>
 array(2) {
  ["RichText"]=>
  string(4) "text"
  ["PlainText"]=>
  string(7) "varchar"
 }
 ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(24) {
  ["enabled"]=>
  int(1)
  ["locale"]=>
  string(2) "cs"
  ["id"]=>
  int(3512)
  ["type"]=>
  string(5) "Entry"
  ["created_at"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#357 (3) {
   ["date"]=>
   string(26) "2021-08-27 12:49:33.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["updated_at"]=>
  NULL
  ["slug"]=>
  string(63) "silnicni-okruh-kolem-prahy-sokp-stavba-519-suchdol–brezineves"
  ["uri"]=>
  string(73) "reference/silnicni-okruh-kolem-prahy-sokp-stavba-519-suchdol–brezineves"
  ["section_id"]=>
  int(142)
  ["type_id"]=>
  int(141)
  ["author_id"]=>
  int(1)
  ["post_date"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#358 (3) {
   ["date"]=>
   string(27) "-0001-11-30 00:00:00.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["expiry_date"]=>
  NULL
  ["title"]=>
  string(72) "Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), stavba 519 Suchdol – Březiněves"
  ["feature"]=>
  string(1) "0"
  ["datre"]=>
  string(36) "příprava ve fázi DUR od roku 1998"
  ["ucel"]=>
  string(276) "Stavba SOKP 519 společně se stavbou 518 Ruzyně – Suchdol kompletuje Pražský okruh v jeho severním segmentu. SOKP spojuje síť radiálních silnic a dálnic, chrání Prahu před tranzitní dopravou, rozvádí cílovou a zdrojovou dopravu po Praze a spojuje okrajové "
  ["misto"]=>
  string(42) "Severní sektor Prahy, Středočeský kraj"
  ["content"]=>
  string(1638) "<h4>Stav přípravy</h4>
<p>Stavba 519 je v požadované funkci možná pouze společně se stavbou 518. Hraničním úsekem je přitom přemostění Vltavy, příslušné stavbě 519.</p>
<p>Historie umístění silničního okruhu sahá až do meziválečného období minulého století a vyvíjela se s upřesňováním v příslušných územních plánech. Příprava podle aktuálně platného ÚPn Prahy zahájila zpracováním DÚR v roce 1998, vydáním územního rozhodnutí v roce 2008 a byla v linii přípravné dokumentace přerušena zastavením územního řízení v roce 2015.</p>
<p>Obnovení přípravy je podmíněno návrhem technického řešení, jako podkladu pro nový proces EIA, který bude v souladu se Zásadami územního rozvoje a Územním plánem hl. m. Prahy.</p>
<h3>Základní údaje stavby v posledním řešení</h3>
<p>Novostavba pozemní komunikace, celková délka trasy 6,68 km, šestipruhová kategorie R34/100, v části modifikovaná s rezervou ve středu vozovky, úprava Prosecké radiály (D8) v délce 1,8 km, úprava sil. II/608 (ul. Ústecká) v délce 0,9 km, 3 mimoúrovňové křižovatky, 3 velké mosty na hlavní trase, 1 tunel a galerie, 3 ekodukty, 7 dalších mostů (tři v trase Prosecké radiály), rozsáhlé přeložky stávajících inženýrských sítí (elektrické vedení VVN 110kV, sdělovací kabely, VTL plynovody, vodovody), technologické vybavení tunelů, ekoduktů a SOKP</p>
<h3>Prováděné činnosti</h3>
<ul>
<li>Pro hl. město Prahu stabilizační technické a územní studie</li>
<li>Pro investora DÚR a doprovodné dokumentace</li>
</ul>"
  ["gallery"]=>
  int(151)
  ["investor"]=>
  string(44) "Ředitelství silnic a dálnic, Závod Praha"
  ["categoryreference"]=>
  int(3300)
  ["newUrl"]=>
  string(0) ""
  ["titleInList"]=>
  string(0) ""
 }
 ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(17) {
  ["id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["enabled"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(1)
   ["default"]=>
   bool(true)
   ["required"]=>
   bool(true)
   ["column"]=>
   string(7) "tinyint"
   ["unsigned"]=>
   bool(true)
   ["type"]=>
   string(4) "bool"
   ["min"]=>
   int(0)
   ["max"]=>
   int(255)
  }
  ["locale"]=>
  array(3) {
   ["column"]=>
   string(6) "locale"
   ["default"]=>
   string(0) ""
   ["type"]=>
   string(6) "locale"
  }
  ["slug"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(4) "Slug"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["uri"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(3) "URI"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["created_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["updated_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["root"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["lft"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["rgt"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["level"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["section_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["type_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["author_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["post_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["expiry_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["parent_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
 }
 ["classSuffix":protected]=>
 string(5) "Model"
 ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 NULL
 ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(12) {
  [0]=>
  string(4) "type"
  [1]=>
  string(5) "title"
  [2]=>
  string(7) "feature"
  [3]=>
  string(5) "datre"
  [4]=>
  string(4) "ucel"
  [5]=>
  string(5) "misto"
  [6]=>
  string(7) "content"
  [7]=>
  string(7) "gallery"
  [8]=>
  string(8) "investor"
  [9]=>
  string(17) "categoryreference"
  [10]=>
  string(6) "newUrl"
  [11]=>
  string(11) "titleInList"
 }
}

  
 

Stav přípravy

Stavba 519 je v požadované funkci možná pouze společně se stavbou 518. Hraničním úsekem je přitom přemostění Vltavy, příslušné stavbě 519.

Historie umístění silničního okruhu sahá až do meziválečného období minulého století a vyvíjela se s upřesňováním v příslušných územních plánech. Příprava podle aktuálně platného ÚPn Prahy zahájila zpracováním DÚR v roce 1998, vydáním územního rozhodnutí v roce 2008 a byla v linii přípravné dokumentace přerušena zastavením územního řízení v roce 2015.

Obnovení přípravy je podmíněno návrhem technického řešení, jako podkladu pro nový proces EIA, který bude v souladu se Zásadami územního rozvoje a Územním plánem hl. m. Prahy.

Základní údaje stavby v posledním řešení

Novostavba pozemní komunikace, celková délka trasy 6,68 km, šestipruhová kategorie R34/100, v části modifikovaná s rezervou ve středu vozovky, úprava Prosecké radiály (D8) v délce 1,8 km, úprava sil. II/608 (ul. Ústecká) v délce 0,9 km, 3 mimoúrovňové křižovatky, 3 velké mosty na hlavní trase, 1 tunel a galerie, 3 ekodukty, 7 dalších mostů (tři v trase Prosecké radiály), rozsáhlé přeložky stávajících inženýrských sítí (elektrické vedení VVN 110kV, sdělovací kabely, VTL plynovody, vodovody), technologické vybavení tunelů, ekoduktů a SOKP

Prováděné činnosti

 • Pro hl. město Prahu stabilizační technické a územní studie
 • Pro investora DÚR a doprovodné dokumentace

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →