Známe cestu

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DATUM REALIZACE

2013-2014

MÍSTO

Praha - Suchdol - Březiněves

ÚČEL PROJEKTU

Stavba č. 519 Suchdol – Březiněves je součástí severozápadního segmentu okruhu kolem Prahy.

Popis stavby

Celková délka stavby činí 6,250 km a začíná od mostu přes Vltavu, prochází okolo okrajových částí Prahy tvořenými obcemi Bohnice, Čimice, Dolní Chabry a končí u obce Březiněves. Součástí stavby jsou dva mosty (přes údolí Čimické a Drahanovského potoka), tunel Zámky, tři ekodukty a tři mimoúrovňové křižovatky (Čimická, Ústecká a část křižovatky Březiněves). Část trasy je vedena v hlubokých zářezech a násypech.

 

Prováděné činnosti

  • Zpracování hydrogeologického a geofyzikálního průzkumu.
  • Zhodnocení prostředí z hlediska bludných proudů.
  • Pro jednotlivé stavební objekty byly zpracovány podrobné geotechnické pasporty.

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →