Známe cestu

INVESTOR

Hlavní město Praha, Odbor strategických investic MHMP

DATUM REALIZACE

Přípravná dokumentace od 1997, zprovozněno 09/2015

MÍSTO

Praha 6

ÚČEL PROJEKTU

Stavba je součástí Městského okruhu. Jako součást souboru staveb Strahovského tunelu propojuje MÚK Malovanka s tunely Blanka realizovanými v rámci souboru staveb Myslbekova – Prašný most (MYPRA), Prašný most – Špejchar (PRAŠ) a Špejchar – Pelc Tyrolka (ŠP

  object(Wind\Models\EntryModel)#357 (9) {
 ["strictAttributes":protected]=>
 bool(false)
 ["fieldsByHandle":"Wind\Models\BaseElementModel":private]=>
 array(1) {
  ["url"]=>
  NULL
 }
 ["elementType":protected]=>
 NULL
 ["attributeDataTypes":protected]=>
 array(2) {
  ["RichText"]=>
  string(4) "text"
  ["PlainText"]=>
  string(7) "varchar"
 }
 ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(27) {
  ["enabled"]=>
  int(1)
  ["locale"]=>
  string(2) "cs"
  ["id"]=>
  int(3331)
  ["type"]=>
  string(5) "Entry"
  ["created_at"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#359 (3) {
   ["date"]=>
   string(26) "2021-08-19 13:03:23.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["updated_at"]=>
  NULL
  ["slug"]=>
  string(66) "strahovsky-tunel–2-stavba-cast-b–hloubene-tunely-stavba-c-0065"
  ["uri"]=>
  string(76) "reference/strahovsky-tunel–2-stavba-cast-b–hloubene-tunely-stavba-c-0065"
  ["section_id"]=>
  int(142)
  ["type_id"]=>
  int(141)
  ["author_id"]=>
  int(1)
  ["post_date"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#360 (3) {
   ["date"]=>
   string(27) "-0001-11-30 00:00:00.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["expiry_date"]=>
  NULL
  ["title"]=>
  string(80) "Strahovský tunel – 2. stavba (část B – hloubené tunely), stavba č. 0065"
  ["feature"]=>
  string(1) "0"
  ["datre"]=>
  string(54) "Přípravná dokumentace od 1997, zprovozněno 09/2015"
  ["ucel"]=>
  string(280) "Stavba je součástí Městského okruhu. Jako součást souboru staveb Strahovského tunelu propojuje MÚK Malovanka s tunely Blanka realizovanými v rámci souboru staveb Myslbekova – Prašný most (MYPRA), Prašný most – Špejchar (PRAŠ) a Špejchar – Pelc Tyrolka (ŠP"
  ["misto"]=>
  string(7) "Praha 6"
  ["content"]=>
  string(2732) "<h3>Popis stavby</h3>
<p>Stavba 2B byla z 2. stavby Strahovského tunelu vyčleněna od fáze DSP z důvodů těsných koordinačních vazeb k tunelovému komplexu Blanka (Brusnický tunel), se kterým je svázána společnou technologií.</p>
<p>Hlavním objektem stavby jsou hloubené tunely ze západu navazující na připravené portály v rámci stavby Strahovský tunel 2A a z východu na ražené tunely realizované v rámci stavby MO Myslbekova – Prašný most. Součástí stavby tedy byla i příprava stavební jámy pro ražbu tunelů sousední stavby MO Myslbekova – Prašný most. Jáma byla vymezena soustavou kotvených stěn s výškou až 30 m.</p>
<p>Stavba byla zahájena v roce 2009. Tunely byly prováděny pod ochranou pažících stěn v úzkém koridoru vymezeném stavební čárou přilehlé zástavby, což si vyžádalo zvýšené nároky na monitoring při výstavbě, zaměřený zejména na statiku, geotechniku a hydrogeologii. Po vymístění inženýrských sítí a vybudování milánských stěn a stropů tunelů z mělké stavební jámy, probíhala výstavba vlastních tunelů v podzemí bez vlivu na povrchovou dopravu. To umožnilo předstihové zprovoznění komunikací parteru již v květnu 2013. Tunelový úsek Městského okruhu byl dokončován pod zastropením a do provozu byl uveden společně se zprovozněním celého tunelového komplexu Blanka.</p>
<p>Nad stropem dokončených tunelů byl obnoven parter provedením městské třídy Patočkova v novém profilu se středním zeleným pásem, ve východním úseku s tramvajovou tratí.</p>
<p>Součástí stavby byla i úprava území v širší oblasti. V exponovaném prostoru pod barokními Mariánskými hradbami tak vzniknul podél fortifikací na ploše 4,5 ha nový velkorysý park s rybníkem a oválnou inlinovou dráhou. Park nese jméno Max van der Stoela a veřejnosti byl otevřen od září 2014. Díky spolufinancování Městskou částí Praha 6 zahrnuje vodohospodářský návrh parku i atraktivní otevřený potůček s vodními hrátkami a další herní prvky, které rozšiřují funkci parku na dětské hřiště.</p>
<h3>Prováděné činnosti</h3>
<ul>
<li>Stabilizace řešení v koordinaci se stavbami Strahovského tunelu 2A a Městský okruh Myslbekova – Prašný most v dopravních a urbanistických souvislostech v rámci technických a urbanistických studiích pro Hl. m. Prahu</li>
<li>Pro investora komplexní zajištění od fáze DÚR, DSP, PDPS, DSPS a výkon autorského dozoru</li>
<li>Pro investora monitoring při výstavbě zaměřený zejména na geotechniku, hydrologii a životní prostředí</li>
<li>Pro zhotovitele RDS a DSPS</li>
</ul>"
  ["gallery"]=>
  int(138)
  ["investor"]=>
  string(56) "Hlavní město Praha, Odbor strategických investic MHMP"
  ["categoryreference"]=>
  int(3300)
  ["newUrl"]=>
  string(0) ""
  ["titleInList"]=>
  string(63) "Strahovský tunel – 2. stavba (část B – hloubené tunely)"
  ["hide"]=>
  string(1) "0"
  ["documents"]=>
  int(186)
  ["mainPhoto"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   object(Wind\Models\AssetModel)#368 (9) {
    ["fieldsByHandle":"Wind\Models\BaseElementModel":private]=>
    NULL
    ["elementType":protected]=>
    NULL
    ["attributeDataTypes":protected]=>
    array(2) {
     ["RichText"]=>
     string(4) "text"
     ["PlainText"]=>
     string(7) "varchar"
    }
    ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
    array(14) {
     ["enabled"]=>
     int(1)
     ["locale"]=>
     string(2) "cs"
     ["id"]=>
     int(3413)
     ["created_at"]=>
     object(Wind\Structures\DateTime)#371 (3) {
      ["date"]=>
      string(26) "2021-08-26 12:21:44.000000"
      ["timezone_type"]=>
      int(1)
      ["timezone"]=>
      string(6) "+00:00"
     }
     ["updated_at"]=>
     NULL
     ["slug"]=>
     NULL
     ["uri"]=>
     NULL
     ["folder_id"]=>
     int(1)
     ["filename"]=>
     string(23) "2.B_Malovanka_park.jpeg"
     ["name"]=>
     string(18) "2.B_Malovanka_park"
     ["kind"]=>
     string(5) "image"
     ["width"]=>
     int(800)
     ["height"]=>
     int(450)
     ["size"]=>
     int(99018)
    }
    ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
    array(18) {
     ["id"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["enabled"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(1)
      ["default"]=>
      bool(true)
      ["required"]=>
      bool(true)
      ["column"]=>
      string(7) "tinyint"
      ["unsigned"]=>
      bool(true)
      ["type"]=>
      string(4) "bool"
      ["min"]=>
      int(0)
      ["max"]=>
      int(255)
     }
     ["locale"]=>
     array(3) {
      ["column"]=>
      string(6) "locale"
      ["default"]=>
      string(0) ""
      ["type"]=>
      string(6) "locale"
     }
     ["slug"]=>
     array(2) {
      ["label"]=>
      string(4) "Slug"
      ["type"]=>
      string(6) "string"
     }
     ["uri"]=>
     array(2) {
      ["label"]=>
      string(3) "URI"
      ["type"]=>
      string(6) "string"
     }
     ["created_at"]=>
     array(2) {
      ["column"]=>
      string(8) "datetime"
      ["type"]=>
      string(8) "datetime"
     }
     ["updated_at"]=>
     array(2) {
      ["column"]=>
      string(8) "datetime"
      ["type"]=>
      string(8) "datetime"
     }
     ["root"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["lft"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["rgt"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["level"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["folder_id"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["filename"]=>
     array(1) {
      ["type"]=>
      string(6) "string"
     }
     ["name"]=>
     array(1) {
      ["type"]=>
      string(6) "string"
     }
     ["kind"]=>
     array(1) {
      ["type"]=>
      string(6) "string"
     }
     ["width"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["height"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["size"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
    }
    ["classSuffix":protected]=>
    string(5) "Model"
    ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
    NULL
    ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["strictAttributes":protected]=>
    bool(true)
   }
  }
 }
 ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(17) {
  ["id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["enabled"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(1)
   ["default"]=>
   bool(true)
   ["required"]=>
   bool(true)
   ["column"]=>
   string(7) "tinyint"
   ["unsigned"]=>
   bool(true)
   ["type"]=>
   string(4) "bool"
   ["min"]=>
   int(0)
   ["max"]=>
   int(255)
  }
  ["locale"]=>
  array(3) {
   ["column"]=>
   string(6) "locale"
   ["default"]=>
   string(0) ""
   ["type"]=>
   string(6) "locale"
  }
  ["slug"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(4) "Slug"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["uri"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(3) "URI"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["created_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["updated_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["root"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["lft"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["rgt"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["level"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["section_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["type_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["author_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["post_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["expiry_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["parent_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
 }
 ["classSuffix":protected]=>
 string(5) "Model"
 ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 NULL
 ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(15) {
  [0]=>
  string(4) "type"
  [1]=>
  string(5) "title"
  [2]=>
  string(7) "feature"
  [3]=>
  string(5) "datre"
  [4]=>
  string(4) "ucel"
  [5]=>
  string(5) "misto"
  [6]=>
  string(7) "content"
  [7]=>
  string(7) "gallery"
  [8]=>
  string(8) "investor"
  [9]=>
  string(17) "categoryreference"
  [10]=>
  string(6) "newUrl"
  [11]=>
  string(11) "titleInList"
  [12]=>
  string(4) "hide"
  [13]=>
  string(9) "documents"
  [14]=>
  string(9) "mainPhoto"
 }
}

  
 

Popis stavby

Stavba 2B byla z 2. stavby Strahovského tunelu vyčleněna od fáze DSP z důvodů těsných koordinačních vazeb k tunelovému komplexu Blanka (Brusnický tunel), se kterým je svázána společnou technologií.

Hlavním objektem stavby jsou hloubené tunely ze západu navazující na připravené portály v rámci stavby Strahovský tunel 2A a z východu na ražené tunely realizované v rámci stavby MO Myslbekova – Prašný most. Součástí stavby tedy byla i příprava stavební jámy pro ražbu tunelů sousední stavby MO Myslbekova – Prašný most. Jáma byla vymezena soustavou kotvených stěn s výškou až 30 m.

Stavba byla zahájena v roce 2009. Tunely byly prováděny pod ochranou pažících stěn v úzkém koridoru vymezeném stavební čárou přilehlé zástavby, což si vyžádalo zvýšené nároky na monitoring při výstavbě, zaměřený zejména na statiku, geotechniku a hydrogeologii. Po vymístění inženýrských sítí a vybudování milánských stěn a stropů tunelů z mělké stavební jámy, probíhala výstavba vlastních tunelů v podzemí bez vlivu na povrchovou dopravu. To umožnilo předstihové zprovoznění komunikací parteru již v květnu 2013. Tunelový úsek Městského okruhu byl dokončován pod zastropením a do provozu byl uveden společně se zprovozněním celého tunelového komplexu Blanka.

Nad stropem dokončených tunelů byl obnoven parter provedením městské třídy Patočkova v novém profilu se středním zeleným pásem, ve východním úseku s tramvajovou tratí.

Součástí stavby byla i úprava území v širší oblasti. V exponovaném prostoru pod barokními Mariánskými hradbami tak vzniknul podél fortifikací na ploše 4,5 ha nový velkorysý park s rybníkem a oválnou inlinovou dráhou. Park nese jméno Max van der Stoela a veřejnosti byl otevřen od září 2014. Díky spolufinancování Městskou částí Praha 6 zahrnuje vodohospodářský návrh parku i atraktivní otevřený potůček s vodními hrátkami a další herní prvky, které rozšiřují funkci parku na dětské hřiště.

Prováděné činnosti

 • Stabilizace řešení v koordinaci se stavbami Strahovského tunelu 2A a Městský okruh Myslbekova – Prašný most v dopravních a urbanistických souvislostech v rámci technických a urbanistických studiích pro Hl. m. Prahu
 • Pro investora komplexní zajištění od fáze DÚR, DSP, PDPS, DSPS a výkon autorského dozoru
 • Pro investora monitoring při výstavbě zaměřený zejména na geotechniku, hydrologii a životní prostředí
 • Pro zhotovitele RDS a DSPS

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →