Známe cestu

INVESTOR

Správ a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

DATUM REALIZACE

Doba provádění IČ: 12/2014 – 01/2016

MÍSTO

Rabštejn nad Střelou, Plzeňský kraj

ÚČEL PROJEKTU

Rekonstrukce kamenného mostu ve městě Rabštejn nad Střelou, který převádí silnici II/206 přes řeku Střelu. Most se nachází v památkově chráněném území a sám je památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek.

Popis stavby

Rekonstrukce kamenného dvouobloukového mostu zahrnuje rekonstrukci vozovkového souvrství mostu, zábradelních zdí mostu a nového odvodnění mostu. Dále budou opraveny základy pilířů mostu a provedena celková oprava kamenného pláště mostu včetně kamenného zdiva oblouků. Součástí rekonstrukce je i vyčištění koryta řeky pod mostem. Projektová dokumentace byla zpracována společností PUDIS a.s.

Prováděné činnosti

  • Zabezpečení inženýrské činnosti završené pravomocným stavebním povolením.
  • Projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury.

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →