Známe cestu

INVESTOR

Hlavní město Praha, Odbor strategických investic MHMP

DATUM REALIZACE

příprava od roku 1999, zprovozněno 09/2015

MÍSTO

Praha 6

ÚČEL PROJEKTU

Stavba městského okruhu Myslbekova – Prašný most je součástí tunelového komplexu Blanka, nejdelšího silničního tunelu v České republice. Realizována byla ve složitém městském prostředí na hranici Pražské památkové rezervace.

Popis stavby

Celá trasa je vedena v hloubených či ražených tunelech. Významnou částí stavby je vyvolaná přestavba křižovatky Prašný most s podchody pro pěší, kde se městský okruh napojuje na místní uliční síť. Návrh stavby zahrnuje mj. i nový most přes trať ČD Praha - Kladno, nezbytná podzemní technologická centra a pomocné prostory, komínový výdech vzduchotechniky, přeložky a nové trasy kabelovodů, kolektorů a inženýrských sítí a úpravy tramvajových tratí.

Realizace probíhala za provozu, součástí stavby jsou proto i veškeré provizorní inženýrské sítě, komunikace a další objekty a zařízení, které vyplývají z četných fází výstavby.

Stavba se v parteru města projevuje ve dvou exponovaných oblastech na hranici Pražské památkové rezervace. Ve své západní části u ulice Myslbekova pod bastiony barokní fortifikace, ve své východní části v prostoru křižovatky Prašný most, kde protíná jednu z hlavních urbanistických os Dejvic – ulici Svatovítskou a opět zde tanguje pás fortifikačních opevnění.

V úrovni nad hloubenými částmi tunelů jsou v lokalitě Prašný most umístěny třípodlažní podzemní garáže, na jejichž střeše pod hradbami byl realizován nový park s fontánou.

Prováděné činnosti

  • Pro investora studie, DÚR, DSP a PDPS
  • Pro zhotovitele RDS a DSPS

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →