Známe cestu

INVESTOR

Hlavní město Praha

DATUM REALIZACE

2007 - 2010

MÍSTO

Praha 1

ÚČEL PROJEKTU

Cílem prováděné stavby bylo obnovení funkce hydroizolačního pláště v celém rozsahu mostu, oprava kamenné zábradlí a zajištění dlouhodobé životnosti celé konstrukce včetně opravy kamenného pláště stavby.

Popis stavby

Karlův most slouží od r. 1978 pouze pro pěší a provoz motorových vozidel je vyloučen (vyjma přesně specifikovaných vozidel pro údržbu mostu). Most je registrován jako národní kulturní památka. Původní dokumentace DSP byla členěna na dvě ucelené části:
část A – Oprava mostovky, která obsahovala opravu hydroizolačního pláště a mostovky, opravu a výměnu poškozených kamenů parapetu (kamenného zábradlí), odvodnění mostu, veřejné plynové osvětlení a osvětlení plavebních znaků, slavnostní osvětlení a
část B – Oprava kamenného pláště, která obsahovala opravu a výměnu jednotlivých kamenů pláště mostu (mimo parapety), zajištění pracoviště pod hladinou vody u pilířů – návrh jímek, návrh umístění a vybavení kamenické hutě. V dalších projektových stupních byla již dokumentace části A a B oddělena, soutěžena a realizována pak byla pouze část A. Část B měla plynule navázat na dokončenou část A, což se doposud neuskutečnilo. Oprava mostovky proběhla v celém rozsahu mostu od Křižovnického náměstí na Starém Městě až po Malostranské mostecké věže. Hydroizolace je navržena se zárukou 30 let.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro stavební povolení DSP (2005)
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby DZS část A, část B (2006)
  • Realizační dokumentace část A (2007 – 2010)
  • Provádění autorského dozoru (2007 – 2010)
  • Po dokončení výstavby zajištění pasportizací parapetů (2010 – 2013)

Obdobné akce vyžadující vyjádření památkářů

  • Oprava Karlova mostu – etapa 0004, Oprava izolace cihelné klenby pod Křížovnickým náměstím v Praze 1
  • Velká oprava historického mostu Rabštejn nad Střelou

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →