Známe cestu

INVESTOR

Hlavní město Praha, Odbor strategických investic MHMP

DATUM REALIZACE

Přípravná dokumentace od 1997, částečné zprovoznění 04/2010

MÍSTO

Praha 6

ÚČEL PROJEKTU

Stavba nahradila úrovňové upořádání křižovatky na ulici Patočkova realizované se zprovozněním Strahovského tunelu (1997) výhledovým řešením MÚK Malovanka.

  object(Wind\Models\EntryModel)#357 (9) {
 ["strictAttributes":protected]=>
 bool(false)
 ["fieldsByHandle":"Wind\Models\BaseElementModel":private]=>
 array(1) {
  ["url"]=>
  NULL
 }
 ["elementType":protected]=>
 NULL
 ["attributeDataTypes":protected]=>
 array(2) {
  ["RichText"]=>
  string(4) "text"
  ["PlainText"]=>
  string(7) "varchar"
 }
 ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(27) {
  ["enabled"]=>
  int(1)
  ["locale"]=>
  string(2) "cs"
  ["id"]=>
  int(3414)
  ["type"]=>
  string(5) "Entry"
  ["created_at"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#359 (3) {
   ["date"]=>
   string(26) "2021-08-26 12:55:28.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["updated_at"]=>
  NULL
  ["slug"]=>
  NULL
  ["uri"]=>
  string(50) "strahovsky-tunel–2-stavba-cast-a–muk-malovanka"
  ["section_id"]=>
  int(142)
  ["type_id"]=>
  int(141)
  ["author_id"]=>
  int(1)
  ["post_date"]=>
  object(Wind\Structures\DateTime)#360 (3) {
   ["date"]=>
   string(27) "-0001-11-30 00:00:00.000000"
   ["timezone_type"]=>
   int(1)
   ["timezone"]=>
   string(6) "+00:00"
  }
  ["expiry_date"]=>
  NULL
  ["title"]=>
  string(78) "Strahovský tunel – 2. stavba (část A – MÚK Malovanka), stavba č. 0065"
  ["feature"]=>
  string(1) "1"
  ["datre"]=>
  string(68) "Přípravná dokumentace od 1997, částečné zprovoznění 04/2010"
  ["ucel"]=>
  string(174) "Stavba nahradila úrovňové upořádání křižovatky na ulici Patočkova realizované se zprovozněním Strahovského tunelu (1997) výhledovým řešením MÚK Malovanka."
  ["misto"]=>
  string(7) "Praha 6"
  ["content"]=>
  string(2116) "<h4>Popis stavby</h4>
<p>Příprava záměru navázala na Studii soboru staveb Strahovského tunelu (PUDIS, 1979) a již zpracovanou, ale v nových společenských poměrech odmítnutou dokumentaci pro územní rozhodnutí (PUDIS, 1991) severního předpolí Strahovského tunelu.</p>
<p>Pro někoho možná neobvyklý tvar křižovatky není samoúčelný, ale vyvíjel se v procesu rozsáhlé řady posuzovaných variant a jejich kombinací. Cílem mimo jiné také bylo navrhnout univerzální řešení ve vztahu k pokračování Městského okruhu v rozdílných variantách Dana, Hana, Blanka  o jejichž stabilizaci se v době vzniku koncepce MÚK Malovanka vedly v odborné i laické veřejnosti rozsáhlé diskuse.</p>
<p>Mimoúrovňová křižovatka je umístěna těsně u severního portálu Strahovského tunelu. Propojuje Městský okruh v severním segmentu města s místní uliční sítí zastoupenou ulicemi Patočkova, Pod Královkou a Hládkov. Řešení zohledňuje i budoucí zapojení Břevnovské radiály v podzemní úrovni.</p>
<p>Stavba je charakterizována značným rozsahem opěrných a zárubních zdí, obsahuje také 3 mosty a lávku pro pěší. Kuriozitou je „zelený most“ převádějící pěší přes předportálový úsek Strahovského tunelu. Součástí stavby je i revitalizace přilehlého území, kde v severozápadním segmentu byl založen nový rybník Brusnice.</p>
<p>Realizace probíhala ve stísněných podmínkách pouze v půdorysu vlastní křižovatky, sled jednotlivých fází vycházel z požadavku na zachování plného provozu ve Strahovském tunelu.</p>
<h4>Prováděné činnosti</h4>
<ul>
<li>Stabilizace návrhu křižovatky v dopravních a urbanistických souvislostech v technických a urbanistických studiích pro Hl. m. Prahu</li>
<li>Pro investora komplexní zajištění od fáze DÚR, DSP, PDPS, DSPS a výkon autorského dozoru</li>
<li>Pro investora monitoring při výstavbě zaměřený zejména na geotechniku, hydrologii a životní prostředí</li>
<li>Pro zhotovitele RDS a DSPS</li>
</ul>
<p></p>"
  ["gallery"]=>
  int(139)
  ["investor"]=>
  string(56) "Hlavní město Praha, Odbor strategických investic MHMP"
  ["categoryreference"]=>
  int(3300)
  ["newUrl"]=>
  string(61) "Strahovský tunel – 2. stavba (část A – MÚK Malovanka)"
  ["titleInList"]=>
  string(61) "Strahovský tunel – 2. stavba (část A – MÚK Malovanka)"
  ["documents"]=>
  int(205)
  ["hide"]=>
  string(1) "0"
  ["mainPhoto"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   object(Wind\Models\AssetModel)#368 (9) {
    ["fieldsByHandle":"Wind\Models\BaseElementModel":private]=>
    NULL
    ["elementType":protected]=>
    NULL
    ["attributeDataTypes":protected]=>
    array(2) {
     ["RichText"]=>
     string(4) "text"
     ["PlainText"]=>
     string(7) "varchar"
    }
    ["attributes":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
    array(14) {
     ["enabled"]=>
     int(1)
     ["locale"]=>
     string(2) "cs"
     ["id"]=>
     int(3424)
     ["created_at"]=>
     object(Wind\Structures\DateTime)#371 (3) {
      ["date"]=>
      string(26) "2021-08-26 13:18:20.000000"
      ["timezone_type"]=>
      int(1)
      ["timezone"]=>
      string(6) "+00:00"
     }
     ["updated_at"]=>
     NULL
     ["slug"]=>
     NULL
     ["uri"]=>
     NULL
     ["folder_id"]=>
     int(1)
     ["filename"]=>
     string(30) "2.A_Malovanka_vizualizace.jpeg"
     ["name"]=>
     string(25) "2.A_Malovanka_vizualizace"
     ["kind"]=>
     string(5) "image"
     ["width"]=>
     int(800)
     ["height"]=>
     int(450)
     ["size"]=>
     int(85545)
    }
    ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
    array(18) {
     ["id"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["enabled"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(1)
      ["default"]=>
      bool(true)
      ["required"]=>
      bool(true)
      ["column"]=>
      string(7) "tinyint"
      ["unsigned"]=>
      bool(true)
      ["type"]=>
      string(4) "bool"
      ["min"]=>
      int(0)
      ["max"]=>
      int(255)
     }
     ["locale"]=>
     array(3) {
      ["column"]=>
      string(6) "locale"
      ["default"]=>
      string(0) ""
      ["type"]=>
      string(6) "locale"
     }
     ["slug"]=>
     array(2) {
      ["label"]=>
      string(4) "Slug"
      ["type"]=>
      string(6) "string"
     }
     ["uri"]=>
     array(2) {
      ["label"]=>
      string(3) "URI"
      ["type"]=>
      string(6) "string"
     }
     ["created_at"]=>
     array(2) {
      ["column"]=>
      string(8) "datetime"
      ["type"]=>
      string(8) "datetime"
     }
     ["updated_at"]=>
     array(2) {
      ["column"]=>
      string(8) "datetime"
      ["type"]=>
      string(8) "datetime"
     }
     ["root"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["lft"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["rgt"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["level"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["folder_id"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["filename"]=>
     array(1) {
      ["type"]=>
      string(6) "string"
     }
     ["name"]=>
     array(1) {
      ["type"]=>
      string(6) "string"
     }
     ["kind"]=>
     array(1) {
      ["type"]=>
      string(6) "string"
     }
     ["width"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["height"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
     ["size"]=>
     array(8) {
      ["maxLength"]=>
      int(11)
      ["min"]=>
      int(-2147483648)
      ["max"]=>
      int(2147483647)
      ["decimals"]=>
      int(0)
      ["type"]=>
      string(6) "number"
      ["unsigned"]=>
      bool(false)
      ["length"]=>
      int(10)
      ["column"]=>
      string(3) "int"
     }
    }
    ["classSuffix":protected]=>
    string(5) "Model"
    ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
    NULL
    ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["strictAttributes":protected]=>
    bool(true)
   }
  }
 }
 ["attributeConfigs":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(17) {
  ["id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["enabled"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(1)
   ["default"]=>
   bool(true)
   ["required"]=>
   bool(true)
   ["column"]=>
   string(7) "tinyint"
   ["unsigned"]=>
   bool(true)
   ["type"]=>
   string(4) "bool"
   ["min"]=>
   int(0)
   ["max"]=>
   int(255)
  }
  ["locale"]=>
  array(3) {
   ["column"]=>
   string(6) "locale"
   ["default"]=>
   string(0) ""
   ["type"]=>
   string(6) "locale"
  }
  ["slug"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(4) "Slug"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["uri"]=>
  array(2) {
   ["label"]=>
   string(3) "URI"
   ["type"]=>
   string(6) "string"
  }
  ["created_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["updated_at"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["root"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["lft"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["rgt"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["level"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["section_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["type_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["author_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
  ["post_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["expiry_date"]=>
  array(2) {
   ["column"]=>
   string(8) "datetime"
   ["type"]=>
   string(8) "datetime"
  }
  ["parent_id"]=>
  array(8) {
   ["maxLength"]=>
   int(11)
   ["min"]=>
   int(-2147483648)
   ["max"]=>
   int(2147483647)
   ["decimals"]=>
   int(0)
   ["type"]=>
   string(6) "number"
   ["unsigned"]=>
   bool(false)
   ["length"]=>
   int(10)
   ["column"]=>
   string(3) "int"
  }
 }
 ["classSuffix":protected]=>
 string(5) "Model"
 ["classHandle":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 NULL
 ["extraAttributeNames":"Wind\Models\BaseModel":private]=>
 array(15) {
  [0]=>
  string(4) "type"
  [1]=>
  string(5) "title"
  [2]=>
  string(7) "feature"
  [3]=>
  string(5) "datre"
  [4]=>
  string(4) "ucel"
  [5]=>
  string(5) "misto"
  [6]=>
  string(7) "content"
  [7]=>
  string(7) "gallery"
  [8]=>
  string(8) "investor"
  [9]=>
  string(17) "categoryreference"
  [10]=>
  string(6) "newUrl"
  [11]=>
  string(11) "titleInList"
  [12]=>
  string(9) "documents"
  [13]=>
  string(4) "hide"
  [14]=>
  string(9) "mainPhoto"
 }
}

  
 

Popis stavby

Příprava záměru navázala na Studii soboru staveb Strahovského tunelu (PUDIS, 1979) a již zpracovanou, ale v nových společenských poměrech odmítnutou dokumentaci pro územní rozhodnutí (PUDIS, 1991) severního předpolí Strahovského tunelu.

Pro někoho možná neobvyklý tvar křižovatky není samoúčelný, ale vyvíjel se v procesu rozsáhlé řady posuzovaných variant a jejich kombinací. Cílem mimo jiné také bylo navrhnout univerzální řešení ve vztahu k pokračování Městského okruhu v rozdílných variantách Dana, Hana, Blanka  o jejichž stabilizaci se v době vzniku koncepce MÚK Malovanka vedly v odborné i laické veřejnosti rozsáhlé diskuse.

Mimoúrovňová křižovatka je umístěna těsně u severního portálu Strahovského tunelu. Propojuje Městský okruh v severním segmentu města s místní uliční sítí zastoupenou ulicemi Patočkova, Pod Královkou a Hládkov. Řešení zohledňuje i budoucí zapojení Břevnovské radiály v podzemní úrovni.

Stavba je charakterizována značným rozsahem opěrných a zárubních zdí, obsahuje také 3 mosty a lávku pro pěší. Kuriozitou je „zelený most“ převádějící pěší přes předportálový úsek Strahovského tunelu. Součástí stavby je i revitalizace přilehlého území, kde v severozápadním segmentu byl založen nový rybník Brusnice.

Realizace probíhala ve stísněných podmínkách pouze v půdorysu vlastní křižovatky, sled jednotlivých fází vycházel z požadavku na zachování plného provozu ve Strahovském tunelu.

Prováděné činnosti

 • Stabilizace návrhu křižovatky v dopravních a urbanistických souvislostech v technických a urbanistických studiích pro Hl. m. Prahu
 • Pro investora komplexní zajištění od fáze DÚR, DSP, PDPS, DSPS a výkon autorského dozoru
 • Pro investora monitoring při výstavbě zaměřený zejména na geotechniku, hydrologii a životní prostředí
 • Pro zhotovitele RDS a DSPS

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →